Про захист прав та інтересів вкладників банків

fondУ разі відкликання банківської ліцензії Національного банку України на здійснення банківської діяльності адміністративна рада Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) за поданням Національного банку приймає рішення про виключення цього банку, філії іноземного банку з числа своїх учасників (тимчасових учасників).

Фонд виконує функції гарантування вкладів фізичних осіб відповідно до законодавства України. Учасниками Фонду є банки та філії іноземних банків, які зареєстровані в Державному реєстрі банків, що веде Національний банк України, та мають ліцензію на право здійснення банківської діяльності.

Кожному вкладнику банку Фонд гарантує відшкодування коштів у розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день прийняття рішення Національним банком України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, але не більше 200 тисяч гривень.

Фонд розпочинає виплату відшкодування коштів не пізніше семи днів від дня прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Виплата гарантованої суми здійснюється Фондом у національній валюті України. Вклади в іноземній валюті перераховуються в національну валюту України за офіційним курсом гривні, встановленим Національним банком до іноземних валют на день початку процедури виведення банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації.

Вклади гарантуються окремо у кожному із банків. У разі розміщення декількох вкладів в одному банку гарантується сума всіх вкладів, але не більше визначеного законодавством розміру.

Інформація про час та порядок виплат оприлюднюється на сайті Фонду в мережі Інтернет за адресою www.fg.gov.ua, а також на сайті, в головному офісі та відділеннях банку, в якому запроваджена тимчасова адміністрація.

Звертаємо увагу, що вкладникам, депозити яких перевищують 200 тисяч гривень, також необхідно пред’явити кредиторські вимоги до банку. На підставі отриманих кредиторських вимог уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку формує їх загальний реєстр, визначає суми виплат для кожного вкладника та відносить вимоги до певної черги погашення.

На сьогодні у Фонду достатньо коштів для виконання своїх зобов’язань. За потребою фінансування Фонду може здійснюватись як коштами з Державного бюджету, так і кредитами, залученими від Національного банку України.

Національний банк України на разі працює над забезпеченням більш прозорої структури власників банків, вживає заходів для забезпечення достатнього рівня капіталізації банківської системи, розробляє механізми підвищення відповідальності керівництва банків, у тому числі за викривлення звітності установи, уважно відстежує операції, що можуть становити високий ризик загрози для стійкості банку, посилює координацію та оперативний обмін інформацією між регулятором та Фондом.

 

А.І. Граділь, начальник управління НБУ в Херсонській області