Професійне самовизначення старшокласників

В умовах економічного та соціального становлення держави проблеми молоді набувають особливого значення. «Молодь – як визначається законодавством, – це соціально-демографічна категорія, яка має специфічні соціальні та психологічні риси, переживає період становлення соціальної зрілості, входження і адаптації до світу дорослих».

 Профорієнтація була й залишається сугубо молодіжною проблемою. Її можна розглядати як перший щабель у побудові професійної кар’єри. Проблему професійного самовизначення необхідно вирішувати якісно й своєчасно, коли людина ще знаходиться в стінах школи. Саме з вирішення цієї проблеми починається становлення особистості. Від якості її вирішення багато у чому залежить змістовна наповненість всієї подальшої трудової діяльності людини та її особистісного життя. Складність такого дійства, як вибір професії, полягає у тому, що приймати відповідне рішення людині доводиться у доволі юному віці (15-17 років), коли вона ще не має  ні життєвого,  ні професійного досвіду. Цілком зрозуміло, що на цьому етапі учні школи  потребують грунтовної та кваліфікованої допомоги з боку фахівців.  Для успішного вибору професії людині необхідно мати: об’єктивне уявлення про саму себе, як особистість (спрямованість інтересів, схильності, здібності, професійноважливі якості та рівень їх розвитку, наявні позитивні та негативні риси й особливості, що слід враховувати під час професійного самовизначення та інше); знання про світ професій та умови успішної діяльності за ними, і насамперед, про ті, що здаються особі найбільш привабливими до вибору.

 3 лютого  до школи №10 завітали гості І. Лемешев  -капітан, старший офіцер відділу комплектування, представники військово-патріотичного клубу «Південна варта», які  спілкувалися зі старшокласниками, адже військово-професійна орієнтація молоді – складова державної системи забезпечення зайнятості населення та військово-патріотичного виховання молоді, яка включає комплекс заходів соціально-психологічного, інформаційно-комунікативного характеру щодо формування військово-професійної спрямованості, поступового накопичення інформації та отримання нових даних про загальнолюдські, спеціальні здібності та професійну придатність громадянина до військової служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях держави, утворених відповідно до законів України.

                                                                                                                                                           Адміністрація школи №10