Пропонуйте своє бачення стратегії розвитку Новокаховської громади

Новокаховською міською територіальною громадою продовжується робота по формуванню Плану заходів з реалізації у 2021-2026 роках Стратегії розвитку Новокаховської міської ради (далі – План заходів).

Найважливішим етапом цієї роботи є надання цікавих проєктних ідей та пропозицій від населення громади.

З приводу цього запрошуємо всіх зацікавлених осіб, передусім представників депутатського корпусу, старостинських округів, громадських організацій та активістів, науковців, фізичних та юридичних осіб та й взагалі усіх бажаючих прийняти участь у розробці цього важливого для громади документу.

Проєктні ідеї повинні відповідати таким критеріям:

– спрямованість на досягнення суспільної вигоди;

– отримувачем вигод від реалізації проекту не може бути окрема фізична або юридична особа;

– проектна ідея стосується одного із завдань Стратегії розвитку Новокаховської міської ради згідно з додатком 1;

– термін реалізації проекту – не більше як 6 років;

– наявність ресурсів, технічних та організаційних можливостей для реалізації проекту;

– проєктна ідея має бути представлена за формою згідно з додатком 2.

Заповнені форми проектних ідей просимо надсилати в електронному вигляді до 10 червня  2021 року відділу економічного розвитку та торгівлі виконавчого комітету Новокаховської міської ради на e-mail vd-ekon@novakahovka.com.ua .

За результатами відбору кращі проєктні ідеї у вигляді технічних завдань буде включено до Плану заходів.

Зі Стратегією розвитку Новокаховської міської ради ви маєте можливість ознайомиться на офіційному сайті Новокаховської міської територіальної громади або за посиланням http://novakahovka.com.ua/index.php?t=67&g=149&id=17&lng=ru .

Контактні телефони для довідок: (05549) 4-26-18, 4-54-29, 4-33-80

Відділ економічного розвитку та торгівлі

 

СТАТЕГІЧНІ ТА ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ

СТАТЕГІЇ РОЗВИТКУ НОВОКАХОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Стратегічні напрями Стратегічні цілі Оперативні цілі/завдання
Напрям А. Соціальна відповідальність та добробут Стратегічна ціль А.1.

Система освіти, яка відповідає запитам майбутнього

А.1.1.Система освіти, яка відповідає вимогам місцевого ринку праці

А.1.2. Випускники шкіл конкурентні у сучасному світі

А.1.3. Мережа закладів освіти, яка відповідає потребам громади

Стратегічна ціль А.2.

Ефективна система охорони здоров’я

А.2.1. Нова Каховка в Таврійському госпітальному окрузі

А.2.2. Профілактика та ефективне лікування

А.2.3. Умови для збереження здоров’я

Стратегічна ціль А.3.

Активна та відповідальна територіальна громада

А.3.1. Муніципальне управління

А.3.2. Активна громада

А.3.3. Підтримка молодих сімей

та соціально-вразливих верств населення, розвиток фонду соціального житла

Стратегічна ціль А.4.

Безпечна територіальна громада

А.4.1.Розбудова системи муніципальної безпеки
 
Напрям В.

Еко-територія

 

Стратегічна ціль В.1.Територія на чистому Дніпрі В.1.1. Екологічно безпечне водоочищення стоків

В.1.2. Безпечна та екологічно дружня система водопостачання

Стратегічна ціль

В.2.Територія зелених технологій

В.2.1. Енергоефективна соціальна сфера

та житло

В.2.2.Про екологічне поводження з відходами

Стратегічна ціль

В.3.Еко-благоустрій

В.3.1. Розвиток інфраструктури та благоустрій населених пунктів

В.3.2. Технічне забезпечення благоустрою

В.3.3. Екологічно свідома громада

Напрям С. Інфраструктура для розвитку бізнесу та туризму

 

С.1. Інформаційна та ресурсна підтримка бізнесу

 

С.1.1. Якісні адміністративні послуги для бізнесу та громадян: Центр надання адміністративних послуг

С.1.2. Підтримка інституцій розвитку підприємництва: коворкінг, бізнес-інкубатори, стартапи

С.2. Розширення інвестиційних можливостей для бізнесу

 

С.2.1. Сприяння створенню нових інвестиційних продуктів

С.2.2. Ефективна система промоції

С.2.3. Реалізація еко-проектів

С.3. Інституційні умови для розвитку бізнесу і туризму

 

С.3.1. Розбудова інфраструктури для розвитку туризму

С.3.2. Створення зон покращення бізнесу

 

ФОРМА ПРОПОЗИЦІЙ ПРОЄКТНИХ ІДЕЙ

до Плану заходів з реалізації у 2021-2026 роках

Стратегії розвитку Новокаховської міської ради

  ПІБ та посада ініціатора ідеї (обов’язково)  
  Телефон ініціатора ідеї (обов’язково)  
  Електронна адреса ініціатора ідеї (обов’язково)  
  Номер і назва стратегічної цілі, Стратегії:  
  Номер і назва оперативної цілі Стратегії:  
1 Назва проєкту (далі – проєкт) Назва проєкту повинна бути сформульована лаконічно та точно відображати його зміст
2 Мета та завдання проєкту Мета проєкту відображає ціль, яку буде досягнуто через розв’язання конкретної проблеми (наприклад – «Зменшення рівня безробіття серед молоді шляхом її залучення до підприємницької діяльності)
3 Територія, на яку проєкт матиме вплив Перелік міст, сіл та селищ Новокаховської міської територіальної громади, на території яких має здійснюватися проєкт
4 Цільові групи проєкту Орієнтовна чисельність населення і які соціальні групи будуть отримувачами вигоди від реалізації проєкту (наприклад, безробітні молоді люди у віці 18-35 років (до 700 осіб на рік), безробітні з числа внутрішньо переміщених осіб (до 120 осіб на рік), ветерани АТО/ ООС)
5 Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт Максимально стислий опис (не більше 200 слів) обґрунтування актуальності проблеми і змін, які буде досягнуто у результаті реалізації проєкту
6 Очікувані результати від реалізації проєкту Очікувані результати мають бути сформульовані у вигляді майбутнього бажаного стану: «збудовано», «реставровано», «завершено», «створено», «підготовлено», «навчено» і т.д. Очікувані результати мають чітко вести до вирішення проблеми та досягнення завдань, на які спрямований проєкт (наприклад, збільшено чисельність підприємців у віці до 35 років, зменшено рівень безробіття серед молоді)
7 Основні заходи проєкту Зазначте ключові групи заходів у формі «створення», «підготовка», «організація», «будівництво» і т.д.

Заходи повинні вести до досягнення зазначених очікуваних результатів (наприклад, відкриття центру підтримки підприємництва, створення платформи для організаторів молодіжних стартапів )

8 Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))  
9 Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн всього 2021

рік

2022 рік 2023

рік

2024

рік

2025

рік

2026

рік

Усього
  у тому числі:              
9.1 державний бюджет              
9.2 обласний бюджет              
9.3 бюджет громади              
9.4 власні кошти              
9.5 інші джерела (гранти, фінансова допомога  бізнес-партнерів, ресурси міжнародних фінансових організацій, інші джерела, не заборонені законодавством)              
10 Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: Які організації можуть бути залучені і яка їх роль (фінансування, реалізація, партнерство)?
11 Коментарі (за потреби) Проведені наукові або соціологічні дослідження, вивчення іноземного досвіду вирішення аналогічної проблеми, проведені кругли столи з обговорення проблеми, підготовлена проєктно-кошторисна документація для реалізації проєкту, проведені переговори та укладені контракти або підписані меморандуми щодо співпраці для розроблення та фінансування проєкту.