Процес децентралізації набирає обертів

децентрализация 1Якщо хтось думає, що процес децентралізації влади в Україні дещо загальмувався після прийняття рішення Верховною Радою щодо відтермінування голосування за відповідні зміни до Конституції, той помиляється. Процес іде своєю чергою.

Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 р. № 333-р “Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні” Міністерством регіональної політики розроблено «План заходів на 2016 рік з реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні». Асоціація міст України надала свої пропозиції до цього плану. Пропонуємо короткицй аналіз наданих пропозицій.
Цим планом передбачено розроблення та прийняття Верховною Радою та Кабінетом міністрів України низки Законів та Постанов з врегулювання відповідно до їх повноважень різноманітних сторін діяльності центральних та місцевих органів влади в рамках відпрацювання механізмів передачі повноважень з вищого на місцевідецентрализация рівні влади об’єднаних територіальних громад.
Якщо уважно вчитатися в запропонований план дій, то місцевій владі протягом цього року треба буде перейняти на себе повноваження з забезпечення на місцевому рівні розвитку галузей освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення. Потрібно буде відпрацювати питання створення та запровадження в практику діяльності інструментів для забезпечення прозорого, підзвітного та ефективного бюджетного процесу на місцевому рівні.
Значний за обсягом і важливістю для функціонування громад стане робота щодо прийому від органів фіскальної служби адміністрування місцевих податків та функцій контролю щодо сплати цих податків.
Не менш важливим для наповнення місцевого бюджету стане робота щодо створення додаткових механізмів наповнення місцевих бюджетів, зокрема в частині запровадження загального декларування доходів громадян, сплати ПДФО за місцем реєстрації.
Перегляду всього укладу роботи службовців органів місцевого самоврядування потребує реалізація наданого органам місцевого самоврядування права вести реєстри об’єктів оподаткування місцевими податками, що не зареєстровані в державних реєстрах речових прав. Особливо це буде стосуватися податку на нерухоме майно, яким обкладаються всі господарські та допоміжні споруди на приватних подвір’ях.
І напри кінець року місцевій владі прийдеться приймати непопулярні рішення щодо забезпечення прямого зв’язку між соціальними пільгами (які встановила держава) та джерелами і механізмом відшкодування їх вартості надавачам (які з своїх бюджетів повинні будуть забезпечувати місцеві громади), переходу до адресності надання всіх видів пільгових послуг з упорядкуванням переліків їх одержувачів і встановлення економічно та соціально обґрунтованих нормативів споживання відповідних послуг.
Також цим планом передбачається розробка, внесення до Верховної Ради та прийняття їх як закони низки законодавчих ініціатив (дивись план).
Тож децентралізація влади, від якої ми всі так багато чекаємо в питаннях поліпшення рівня життя мешканці нашого міста потребує від міської влади, депутатського корпусу, напруженої і сумлінної роботи з виконання всіх тих заходів, які будуть доручені їм в рамках процесу децентралізації.

Віктор Васильєв

ПЛАН ЗАХОДІВ
на 2016 рік
з реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та
територіальної організації влади в Україні

1. Розробити концептуальні пропозиції на засадах децентралізації, субсидіарності, повсюдності та спроможності місцевого самоврядування щодо:
• стратегій розвитку галузей освіти, охорони здоров’я, соціального захисту у відповідності до Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади (травень);
• створення та запровадження в практику діяльності органів місцевого самоврядування інструментів для забезпечення прозорого, підзвітного та ефективного бюджетного процесу на місцевому рівні (грудень);
• передачі адміністрування місцевих податків та функцій контролю щодо сплати цих податків, до органів місцевого самоврядування (травень);
• створення додаткових механізмів наповнення місцевих бюджетів, зокрема в частині запровадження загального декларування доходів громадян, сплати ПДФО за місцем реєстрації (за рішенням платника податки можуть сплачуватись за місцем фактичного проживання (роботи), тобто де фактично надаються послуги) (липень);
• передачі органам місцевого самоврядування повноважень з надання адміністративних послуг ЦНАПам: видача паспорта громадянина України, посвідчення водія на право керування транспортними засобами, державна реєстрація транспортних засобів тощо (квітень);
• надання права органам місцевого самоврядування вести реєстри об’єктів оподаткування місцевими податками, що не зареєстровані в державних реєстрах речових прав (серпень);
• забезпечення прямого зв’язку між соціальними пільгами та джерелами і механізмом відшкодування їх вартості надавачам, переходу до адресності надання всіх видів пільгових послуг з упорядкуванням переліків їх одержувачів і встановлення економічно та соціально обґрунтованих нормативів споживання відповідних послуг (листопад).
2. Розробити проекти Законів України:
• «Про засади та порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою» (березень);
• «Про місцеве самоврядування в Україні» (нова редакція) (березень);
• «Про префекта» (березень);
• «Про внесення змін до Закону України «Про Конституційний суд України» щодо тимчасового державного уповноваженого» (березень);
• «Про внесення змін до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» в частині усунення дублювання функцій та повноважень з управління галузями та сферами місцевих державних адміністрацій повноважень та органів місцевого самоврядування» (березень);
• «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо регулювання статутами територіальних громад питань визначення правового статусу, порядку організації та діяльності органів самоорганізації населення за місцем проживання; кількісного складу депутатів відповідної місцевої ради; порядку проведення загальних зборів громадян за місцем проживання» (травень);
• «Про місцевий референдум» (червень).
3. Забезпечити супроводження у Верховній Раді України проектів Законів України:
• «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)» (2217а від 01.07.2015)
• «Про службу в органах місцевого самоврядування» (2489 від 30.03.2015)
• «Про муніципальну варту» (2890 від 18.05.2015)
• «Про віднесення земель державної власності за межами населених пунктів до комунальної власності об’єднаних територіальних громад» (3510 від 24.11.2015)
4. Розробити та внести в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекти нормативно-правових актів:
• Про затвердження в описовому та вартісному вигляді соціальних стандартів та нормативів за кожним із делегованих державою місцевому самоврядуванню повноважень у розрахунку на середньостатистичну адміністративно-територіальну одиницю, визначивши мінімальне і максимальне значення таких нормативів залежно від обсягів фінансових ресурсів (червень);
• Про внесення змін до нормативно-правових актів, що регламентують застосування галузевих стандартів надання соціальних послуг та нормативів при здійсненні видатків з місцевих бюджетів, зокрема щодо мережі, штатних нормативів, робочого навантаження, нормативів витрат бюджетних установ, передбачивши можливість щорічного коригування вартісної величини державних соціальних стандартів залежно від зміни цін та інших умов їх формування (серпень);
• На реалізацію законів, передбачених у пунктах 2 та 3 цього Плану заходів (протягом року).
5. Забезпечити:
• розроблення навчальних програм для посадових осіб органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад та державних службовців з питань децентралізації фінансової системи, зміцнення матеріальної та фінансової основи місцевого самоврядування (протягом другого півріччя року);
• проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади із залученням представників органів місцевого самоврядування та їх асоціацій, громадських організацій, міжнародної технічної допомоги (протягом року);
• методичну підтримку формування і діяльності ЦНАПів у об’єднаних територіальних громадах (протягом року);
• надання методичної та практичної допомоги об’єднаним територіальним громадам з підготовки проектів та програм соціально-економічного розвитку за рахунок коштів субвенції на розвиток інфраструктури, ДФРР та міжнародної технічної допомоги. (протягом року);
• заслуховування звітів відповідних центральних органів виконавчої влади щодо стану виконання завдань, передбачених цим планом заходів. (листопад – грудень).

(за матерілами сайту Асоціації міст України)