Річний звіт НБУ за 2014 рік

НБУ

Рада Національного банку України затвердила Річний звіт Національного банку України за 2014 рік, попередньо схвалений Правлінням Національного банку України.

Представлена в Річному звіті за 2014 рік інформація стосується ключових аспектів діяльності Національного банку України у звітному році, що проводилася у безпрецедентно складних для нашої країни умовах. Накопичені дисбаланси та суттєві шоки для банківської системи вимагали від Національного банку здійснення негайних, непопулярних, але необхідних реформ фінансового сектору економіки та застосування комплексу оперативних рішучих стабілізаційних рішень, у тому числі адміністративного характеру. У рамках оновлення грошово-кредитної політики Національний банк України розпочав реалізацію підготовчих заходів щодо переходу до режиму інфляційного таргетування як найуспішнішої нині монетарної стратегії в світі, передумовою якого стала відмова від фіксованого обмінного курсу гривні.

У Річному звіті розкривається зміст усіх заходів грошово-кредитної політики Національного банку упродовж 2014 року як суто антикризових, так і стандартних методів регулювання грошово-кредитного ринку, надаються критерії грошово-кредитної політики в середньостроковій перспективі. Відображено перебіг процесів реформування банківської системи, особливості діяльності банківського сектору в умовах зовнішньої агресії, результати виконання Національним банком завдань у сфері банківського регулювання та нагляду, забезпечення функціонування готівкового обігу та безготівкових розрахунків, міжнародного співробітництва, законопроектної роботи, економічного аналізу, звітності та статистики, розпочатої трансформації Національного банку України, заходи з підвищення фінансової грамотності населення. Для повноти звітної інформації також йдеться про стан економічного середовища (реального, фінансового, фіскального та зовнішнього секторів), в умовах якого працював Національний банк України в 2014 році.

Побудова стабільної банківської системи, яка стала б двигуном економічного зростання, залишається однією з основних цілей Національного банку України та передбачає структурні зміни в банківській системі, посилення її системної стійкості, прогнозованості та ефективності. Проведення грошово-кредитної політики відповідно до затверджених Радою Національного банку України критеріїв упродовж найближчих років виходитиме з необхідності сприяння поступовому зниженню темпів інфляції, маючи на меті зниження її темпів у середньостроковій перспективі (3 – 5 років) до 5 % на рік із допустимим відхиленням ±1 процентний пункт.

Річний звіт не є документом із фіксованим форматом. Принцип викладення інформації у Річному звіті за 2014 рік випередив у часі закінчення процесу трансформації Національного банку та був спрямований на зменшення ризиків невизначеності завдяки підвищенню прозорості звітної інформації. Резюме звіту викладено у Головному, з основними подіями року можна ознайомитися у Календарі основних подій, найактуальніші  питання подані окремими вставками. Інформація щодо пов’язаних питань та функцій зведена в блоки за відповідним напрямом роботи Національного банку, макроекономічні умови подано окремо.

Перевірку Річного звіту Національного банку України за 2014 рік здійснювала міжнародна аудиторська компанія “Делойт”, яка входить до складу об’єднання “Делойт Туш ТомацуЛімітед”, що надає аудиторські послуги, а також послуги управлінського та фінансового консультування та управління ризиками у більш ніж 150 країнах світу. За згодою аудитора в Річний звіт включено аудиторський висновок щодо  консолідованої фінансової звітності Національного банку України за 2014 рік.

Підготовка та поширення річного звіту є загальноприйнятою практикою центральних банків усіх країн світу. Національний банк України здійснює підготовку та оприлюднення річного звіту відповідно до положень статей 15 та 68 Закону України “Про Національний банк України”. Консолідована фінансова звітність Національного банку є невід’ємною складовою Річного звіту. Річний звіт Національного банку України публікується з 1993 року, розміщується на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку українською та англійською мовами – з 2001 року.

                Прес-служба НБУ.