Розпочинається процес роздержавлення друкованих комунальних ЗМІ. Краще пізно, ніж ніколи

Верховна-РадаСаме так можна сказати про прийнятий Верховною Радою на виконання вимог ради Європи щодо ліквідації пострадянської системи функціонування друкованих засобів масової інформації Закон України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» від 24 грудня 2015 року.

Цей Закон визначає механізм реформування друкованих засобів масової інформації, заснованих органами державної влади, іншими державними органами та органами місцевого самоврядування.

Дія цього Закону поширюється на редакції друкованих засобів масової інформації, засновниками (співзасновниками) яких є органи державної влади, інші державні органи та органи місцевого самоврядування (далі – редакції).

Реформування друкованих засобів масової інформації та редакцій здійснюється у два етапи: перший – протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом та другий – протягом наступних двох років.

На першому етапі здійснюється реформування друкованих засобів масової інформації та редакцій згідно з переліком, що затверджується Кабінетом Міністрів України, організовується підвищення кваліфікації працівників таких редакцій, а також складається Зведений перелік об’єктів реформування.

До переліку друкованих засобів масової інформації та редакцій, що підлягають реформуванню на першому етапі, включаються друковані засоби масової інформації та редакції, що звернулися з відповідними клопотаннями до зазначеного органу.

На другому етапі здійснюється реформування друкованих засобів масової інформації та редакцій, не реформованих на першому етапі.

Реформування друкованих засобів масової інформації та редакцій здійснюється у такий спосіб: вихід органів державної влади, інших державних органів та органів місцевого самоврядування із складу засновників (співзасновників) друкованого засобу масової інформації та редакції з перетворенням редакції членами її трудового колективу у суб’єкт господарювання із збереженням назви, цільового призначення, мови видання і тематичної спрямованості друкованого засобу масової інформації;

Визначення розміру частки, що належить державі, у майні редакції здійснюється відповідно до законодавства про приватизацію.

Рішення про реформування друкованого засобу масової інформації та редакції приймається їх засновниками (співзасновниками) за участю трудового колективу.

Трудовий колектив редакції має пріоритетне право у визначенні способу реформування.

Протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом трудовий колектив редакції на загальних зборах, на яких присутні не менш як три чверті загальної кількості штатних працівників, приймає рішення щодо своєї участі у реформуванні друкованого засобу масової інформації та редакції і подає засновникам (співзасновникам) пропозицію стосовно способу реформування.

Засновники (співзасновники) друкованого засобу масової інформації та редакції у місячний строк після надходження пропозиції трудового колективу редакції приймають рішення про реформування та про спосіб реформування, яке доводиться до відома трудового колективу та надсилається центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, для внесення до Зведеного переліку об’єктів реформування та центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації друкованих засобів масової інформації.

Рішення засновників (співзасновників) про реформування друкованих засобів масової інформації та редакцій у місячний строк з дня його прийняття публікується у відповідному друкованому засобі масової інформації.

Трудовий колектив редакції газети «Нова Каховка» на своїх зборах 14 березня прийняв рішення про участь у процесі реформування і повідомив про це рішення засновника газети – Новокаховську міську раду.

Засновником на підставі вимог ст.ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч. 3 ст. 4, ч. 2 ст. 12, Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», ст.ст. 8, 20, 21, 22 Закону України  «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», Цивільним та Господарським Кодексами України, на підставі пропозиції трудового колективу комунального підприємства «Редакція газети «Нова Каховка» стосовно способу реформування, організаційним відділом міської ради та юридичним відділом міськвиконкому було розроблено проект рішення Новокаховської міської ради «Про реформування друкованого засобу масової інформації газети «Нова Каховка» – комунального підприємства «Редакція газети «Нова Каховка», засновником якої є Новокаховська міська рада».

Проектом рішення передбачено, що міська рада виходить зі складу засновника  друкованого засобу масової інформації – газети «Нова Каховка» – комунального підприємства «Редакція газети «Нова Каховка» з перетворенням редакції членами її трудового колективу у суб’єкт господарювання із збереженням назви, цільового призначення, мови видання і тематичної спрямованості друкованого засобу масової інформації.

Після реформування газети міська рада укладає договір про зміну засновника та збереження назви, цільового призначення, мови видання і тематичної спрямованості друкованого засобу масової інформації з редакцією, як незалежним суб’єктом господарювання.

Виконання функцій комісії з перетворення комунального підприємства «Редакція газети «Нова Каховка»  проектом рішення передбачено покласти на головного редактора Кавуна Євгена Павловича. Виконання функцій комісії з перетворення редакції розпочати після включення її до переліку друкованих засобів масової інформації та редакцій, що підлягають реформуванню на другому етапі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України або до 1 січня 2019 року.

Коментар: Уперше про роздержавлення газети «Нова Каховка» йшлося ще у 2001 році, коли у Верховній Раді України уперше з’явився проект Закону «Про роздержавлення друкованих ЗМІ». Але ні тоді, ні пізніше далі розмов про те, що «це треба робити» справа так і зрушилась. При правлінні президента Януковича проект Закону був погоджений з всіма зацікавленими державними структурами, але до порядку денного Ради так і не потрапив. Вже після Майдану 2013-2014 року прийняття цього проекту Закону «завалила» фракція партії «Свобода», яка не захотіла втратити тільки отриманий нею важель впливу на виборців. І тільки після проведення позачергових виборів до Верховної Ради восени 2014 року справа роздержавлення почала рухатися до свого логічного завершення.

Тож прийняття запропонованого рішення міською радою стане тестом для депутатів на законослухняність та додержання європейських стандартів у роботі з ЗМІ.

Проект рішення оприлюднено на офіційному сайті Новокаховської міської ради 29 березня 2016 р. З повним його текстом можна ознайомитися по посиланню.