Що варто знати про земельні аукціони

Відповідно до вимог Земельного кодексу України всі вільні від забудови земельні ділянки передаються в оренду та власність шляхом проведення земельних торгів (виключення складають лише випадки визначені пунктом 2 статті 134 Земельного кодексу України).

Проведення аукціону забезпечує отримання земель комунальної власності орендарям та власникам, що запропонували найвищу орендну плату чи суму викупу. Таким чином міський бюджет наповнюється додатковими коштами та здійснюється розвиток нашої територіальної громади. Всього з початку 2020 року передано в оренду шляхом аукціону 10 ділянок загальною площею 1,7773 га на суму орендної плати 228,078 тис.грн. та три ділянки у власність площею 0,1044 га на суму 239,934 тис. грн.

Останнім часом збільшилась зацікавленість щодо проведення зазначених заходів з боку мешканців міста та громадських організацій. Звертаємо увагу, що Постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2008 року №90 затверджено Порядок проведення земельних аукціонів, який повністю регламентує проведення таких заходів та чітко визначає правила та вимоги.

Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

– аукціон — форма проведення земельних торгів, за якою об’єкт торгів продається учаснику, що запропонував за нього найвищу ціну, яка фіксується у ході проведення торгів ліцитатором;

– виконавець — юридична особа, що має ліцензію на проведення земельних торгів та уклала з організатором аукціону договір на проведення продажу об’єкта торгів на аукціоні;

– замовник — орган місцевого самоврядування, місцевий орган виконавчої влади, центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів або державний виконавець, який здійснює продаж земельної ділянки відповідно до рішення суду;

– крок аукціону — мінімальна надбавка, на яку в ході аукціону здійснюється підвищення стартової та кожної наступної ціни лота;

– ліцитатор — фізична особа із спеціальною підготовкою, яка безпосередньо проводить аукціон;

– лот — об’єкт земельних торгів із якісними та кількісними характеристиками, що виставляється для продажу на аукціоні;

– організатор — особа, яка здійснює підготовку лота до аукціону. Для земельних ділянок державної власності організатором є центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів чи його територіальний орган. Для земельних ділянок комунальної власності рішенням відповідної ради може бути визначено іншого організатора;

– переможець — особа з числа учасників, яка у ході аукціону запропонувала за лот найвищу ціну;

– покупець — переможець, який здійснив у повному обсязі розрахунки за придбаний на аукціоні лот;

– стартова ціна — ціна, з якої розпочинається продаж лота на аукціоні;

– учасник — особа, яка відповідає встановленим законодавством вимогам, подала відповідні документи та зареєстрована виконавцем відповідно до цього Порядку.

У день проведення аукціону до його початку виконавець реєструє присутніх учасників. Учасник (його представник) зобов’язаний пред’явити паспорт (доручення на вчинення дій під час аукціону: участь в торгах та підписання протоколу про результати торгів та паспорт). Після цього виконавець видає учаснику табличку з номером, яка повертається після закінчення аукціону. Реєстрація починається за три години та закінчується за 20 хвилин до початку аукціону. Виконавець зобов’язаний завершити реєстрацію усіх учасників, що з’явилися на аукціон, не пізніше, ніж за 20 хвилин до його початку. Незареєстровані особи на торги не допускаються.

Під час проведення аукціону (від моменту його початку до завершення) не дозволяється:

– ведення розмов учасниками та запрошеними особами;

– втручання в будь-який спосіб у торги осіб, що не заявлені в торгах за конкретним лотом;

– переміщення у залі, де проводяться торги, без дозволу ліцитатора;

– ведення без дозволу виконавця прямої телевізійної трансляції, здійснення аудіо- чи відеозапису, фотографування процесу торгів;

– вчинення інших дій, що порушують порядок торгів.

Давайте виконувати вимоги законодавства та поважати один одного!.

Відділ земельних відносин та комунальної власності