Щодо атестації робочих місць

bezpeka-na-robotiУправління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради нагадує керівникам та власникам підприємств, установ або організацій про необхідність проведення до кінця поточного року повної та якісної атестації усіх робочих місць за умовами праці, періодичність проведення яких припадає на 2015 рік.

Періодичність атестації встановлюється підприємством у колективному договорі, але не рідше одного разу на 5 років. Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника (власника) підприємства, організації

Основна мета атестації полягає у регулюванні відносин між власником або уповноваженим ним органом і працівниками у галузі реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу в несприятливих умовах.

Правовою основою для проведення атестації є чинні законодавчі й нормативні акти з питань охорони і гігієни праці, списки виробництв, робіт, професій і посад, що дають право на пільгове пенсійне забезпечення та інші пільги і компенсації залежно від умов праці.

Атестації підлягають робочі місця, на яких технологічний процес, обладнання, використовувані сировина і матеріали можуть бути потенційними джерелами шкідливих і небезпечних факторів. Для виробництв, робіт, професій та посад, для яких у списках N 1 і N 2 передбачено показники умов праці, атестацію проводять тільки за цими показниками.

Тож, аби не позбавляти працівників законних пільг та компенсацій за роботу в несприятливих умовах, а керівників не наражати на відповідальність УПСЗН рекомендує з особливою відповідальністю поставитись до цього питання.

 

 

Начальник управління                                                                                       О.М. Стоянчук