Соціальне партнерство: Відповідальний роботодавець – захищені працівники

Захист та забезпечення прав та інтересів працівників – це безумовно обов’язок  кожного сумлінного роботодавця. Для того щоб працівник старанно виконував свої професійні обов’язки, був зацікавлений в розвитку підприємства, організації він повинен відчувати себе захищеним, впевненим в завтрашньому дні.

Єдиним інструментом для захисту та забезпечення прав та інтересів працівників є укладання колективного договору, угоди. Крім того варто зазначити, що і сам роботодавець не менше зацікавлений в укладанні колективного договору, угоди з метою захисту себе від необґрунтованих вимог працівників.

Колективний договір укладається на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов’язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин, узгодження інтересів працівників та роботодавця.

Згідно ст. 2 ЗУ «Про колективні договори та угоди» колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності та господарювання, які використовують найману працю і мають право юридичної особи. Колективний договір може укладатися в структурних підрозділах підприємства в межах компетенції цих підрозділів. Тобто, на рівні структурних підрозділів його укладання не є обов’язковим. Разом з тим, якщо одна із сторін на рівні структурних підрозділів виявить ініціативу щодо його укладення, інша зобов’язана розглянути таку пропозицію і розпочати переговори у семиденний термін.

Обов’язковість укладання колективного договору, зокрема, зумовлена ще й тим, що в колективному договорі конкретизуються нормативні положення законодавства загального характеру, встановлюються особливості оплати праці працівників конкретного підприємства, конкретизується тривалість відпустки та додатково встановлюються пільги і компенсації за роботу в шкідливих і важких умовах праці, заповнюються прогалини у трудовому законодавстві, які стосуються не окремо взятого працівника, а є загальними для всіх членів трудового колективу.

Щодо змісту колективного договору, то згідно ст. 7 ЗУ «Про колективні договори та угоди»   визначено перелік обов’язкових положень, які повинен містити колективний договір, зокрема:

 • зміни в організації виробництва і праці;
 • забезпечення продуктивної зайнятості;
 • нормування і оплати праці,
 • встановлення форми, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій та ін.);
 • встановлення гарантій, компенсацій, пільг;
 • участі трудового колективу у формуванні, розподілі і використанні прибутку підприємства (якщо це передбачено статутом);
 • режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку;
 • умов і охорони праці;
 • забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників;
 • гарантій діяльності профспілкової чи інших представницьких організацій працівників;
 • умов регулювання фондів оплати праці та встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці;
 • забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
 • заборона дискримінації.

Колективний договір може передбачати додаткові, порівняно з чинним законодавством і угодами гарантії, соціально-побутові пільги, зокрема, щодо дитячого оздоровлення та придбання новорічних подарунків для дітей працівників, тощо.

Згідно ст. 17 ЗУ «Про колективні договори та угоди» передбачена відповідальність сторін які ухиляються від участі в переговорах щодо укладення, зміни чи доповнення колективного договору, угоди, або навмисно порушили строк, визначений ч. 3 статті 10 цього Закону, або не забезпечили роботу відповідної комісії у визначені сторонами строки, накладається штраф до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, і вони несуть також дисциплінарну відповідальність, аж до звільнення з посади.

Щодо осіб які не виконують зобов’язання щодо колективного договору, угоди законодавством передбачено штраф у розмірі до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, дисциплінарна відповідальність, аж до звільнення з посади (ст. 18 ЗУ «Про колективні договори та угоди)

Укладати чи не укладати колективний договір – кожен роботодавець вирішує самостійно. Про те не слід забувати, що незнання, або ігнорування вимог законів не звільняє від відповідальності за їх невиконання.

Управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради