Соціально-економічне становище Нової Каховки

Промисловість

За попередніми даними у січні-травні 2016 року промисловими підприємствами міста реалізовано продукції (товарів, послуг) на суму 1210,4 млн.грн., що становить 13,5% до всієї реалізованої продукції по області та 101% до обсягів січня-травня 2015 року.

            Будівельна галузь

            За січень-травень 2016 року підприємствами міста виконано будівельних робіт на суму 43,8 млн.грн. (за січень-травень 2015 року – 14,2 млн.грн.) з питомою  вагою міста в загальнообласному обсязі виконаних будівельних робіт – 22,2%, що на 10,7 відсоткових пункти більше відповідного періоду минулого року.

Загальнообласний індекс будівельної продукції у січні-травні 2016 року   порівняно з січнем-травнем 2015 року становив 152,6%.

У І кварталі 2016 рік по місту введено в експлуатацію 1,5 тис.мзагальної площі житла, що становить 26,6% до І кварталу 2015 року.

            Інвестиції та зовнішньоекономічна діяльність

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених в економіку міста Нова Каховка, станом на 01.04.2016 року становив 7,7 млн.дол.США (3,8% до загального обсягу по області), що становить 98,8% обсягів інвестицій на початок року. В розрахунку на одну особу населення припадає 111,3 дол.США. При цьому лише за рахунок курсової різниці загальний обсяг прямих іноземних інвестицій за 2015 рік зменшився на 93,4 тис.дол.США. Інвестиції були вкладені нерезидентами з 6 країн світу.

За оперативними даними головного управління статистики у Херсонській області у І кварталі 2016 року в розвиток економіки міста, за рахунок усіх джерел фінансування, вкладено 47,8 млн.грн. капітальних інвестицій, що становить 5,8% загальнообласного обсягу. Обсяг капітальних інвестицій в розрахунку на одну особу за І квартал 2016 рік склав 690,2 грн.

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств міста за січень-березень 2016 року характеризується від’ємним сальдо зовнішньої торгівлі, яке склало           -177,2 тис.дол.США. Коефіцієнт покриття експортом імпорту по місту – 0,9. Зовнішньоторговельний обіг товарами підприємств та організацій склав 5655 тис.дол.США. Обсяги експорту у порівнянні з січнем-березнем 2015 року зменшились на 43,1% та становили 2738,9 тис.дол.США, обсяги імпорту збільшились на 17,4% та становили 2916,1 тис.дол.США.

Зовнішньоторговельні операції товарами підприємства міста здійснювали з партнерами 22 країн світу. Найбільші обсяги експортних поставок здійснювались
до Туркменістану – 38,7% (1034,5 тис.дол.США), Російської Федерації – 19,5% від загального обсягу експорту (533,8 тис.дол.США), Молдови – 12,7% (346,8тис.дол.США). Найбільшу питому вагу в загальному обсязі імпорту мали Китай – 34,3% (999,1 тис.дол.США) та Туреччина – 29,1% (849,1 тис.дол.США). Основу товарної структури експорту м.Нова Каховка у січні-лютому 2016 року складали: електричні машини – 57,8% та продукти рослинного походження – 18,8% загального обсягу експорту міста. Імпорт товарів на 71,6% складався з поставок машин, обладнання та механізмів, електротехнічного обладнання.

            Транспорт

Станом на 01 травня 2016 року підприємствами вантажного автомобільного транспорту перевезено 52,9 тис.тонн вантажів, що становить 89,4% до обсягів відповідного періоду минулого року. Вантажооборот склав 10,9 млн.т.км, що становить 123,8% до обсягів січня-квітня 2015 року.

Обсяг пасажирських перевезень (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) порівняно з січнем-квітнем 2015 року збільшився на 3,9% та склав 1320,5 тис.пасажирів, пасажирооборот також збільшився на 1,2% та становив 92,8 млн.пас.км.

Сфера торгівлі та послуг

Обсяг роздрібного товарообігу підприємств-юридичних осіб у І кварталі 2015 році склав 230,6 млн.грн. з індексом фізичного обсягу товарообороту до попереднього року – 100,1%. Частка обороту роздрібної торгівлі міста Нова Каховка в загальнообласному обсязі склала 9%.

Станом на 01.06.2016 року на території міста функціонують
5 ринків (з них 4 – у Новій Каховці, 1 – в Таврійську) та 3 торгових містечка, 240 підприємств оптової торгівлі, 1200 підприємств роздрібної торгівлі (у тому числі 16 супермаркетів та 75 кіосків), 74 заклади ресторанного господарства, 42 аптечних заклади та 111 підприємств сфери послуг.

В Дніпрянській селищній раді розташовано 33 заклади торгівлі та ресторанного господарства (в тому числі 31 заклад належить фізичним особам-підприємцям, 2 – юридичним особам), на території Райської сільської ради функціонує 14 торгових точок, де 13 належить фізичним особам-підприємцям та 1 – юридичним особам.

Постійно проводиться активна робота з інформування суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у сфері торгівлі, ресторанного господарства та послуг, про необхідність неухильного дотримання чинного законодавства України про мови, оформлення вивісок, розкладів роботи,   „куточків споживача”, цінників тощо державною мовою.

За січень-березень 2016 року реалізовано послуг на суму 45,8 млн.грн., що становить 99% до відповідного періоду минулого року. Реалізовано послуг населенню на суму 14,2 млн.грн., що до січня-березня 2015 року становить 111,8%.

Робота житлово-комунального господарства міста забезпечувала першочергові потреби населення, підприємств та організацій міста необхідними послугами. Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг за січень-березень 2016 року становив 131,5%. Станом на 01.04.2016 року обсяг переплати за житлово-комунальні послуги склав 2,5 млн.грн.

Доходи населення

За січень-березень 2016 року середньомісячна номінальна заробітна плата нарахована на одного штатного працівника склала 3379 грн., що становить 120,1% до відповідного періоду попереднього року та 95,6% до середнього рівня по області.

За оперативними даними щотижневого моніторингу загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати станом на 01 травня 2016 року склала  156,7 тис.грн., що складає 100% по відношенню до початку року.

За січень-травень 2016 року субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 4223 домогосподарствам міської ради (за січень-травень 2015 року – 811).

Загальна сума призначених за цей період субсидій становила 4,3 млн.грн. (у січні-травні 2015 року – 275,8 тис.грн.). У січні-травні отримали субсидії, з урахуванням призначень минулого року, 8032 домогосподарств, що у 29 разів більше січня-травня минулого року.

            Демографічна ситуація

Демографічна ситуація характеризується збереженням тенденції скорочення чисельності населення. Станом на 01.05.2016 року на території Новокаховської міськради проживало 67,9 тис.осіб. Упродовж січня-квітня 2016 року чисельність наявного населення зменшилася, порівняно з початком року, на 239 осіб за рахунок природного скорочення на 239 осіб (народилося – 169, померло – 382) та міграційного скорочення на 213 осіб.

Керуючий справами виконавчого комітету

В.С.Акуленко