Соціально-економічне становище Нової Каховки за січень-квітень 2020 року

Промисловість

За січень-квітень 2020 року (за статистичними даними) промисловими підприємствами Новокаховської міської ради реалізовано продукції (товарів, послуг) на 874,7 млн.грн., що складає 124,4% до січня-квітня 2019 року та 8,3% до всього обсягу, що реалізовано підприємствами області. Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення склав 13229,8грн., що на 26,% більше січня-квітня 2019 року та на 30% більше обласного показника (10169,7 грн.).

Порівняльна динаміка обсягу реалізованої промислової продукції на одну особу населення, грн.


Будівельна галузь

За січень-квітень 2020 року обсяг будівельних робіт, що виконано власними силами будівельно-монтажних підприємств, склав 53942 тис.грн. Питома вага в загальному обласному обсязі виконаних будівельних робіт становить 16,2% (січень-квітень 2019 року – 79108 тис.грн. з питомою вагою 23.3%).

Транспорт

Підприємствами, які здійснюють автоперевезення, за січень-квітень 2020 року перевезено 18,9 тис.тонн вантажів, що становить 77,3% до січня-квітня 2019 року. Вантажооборот склав 5,2 млн.ткм., що становить 70,1% до обсягу аналогічного періоду минулого року

Обсяги пасажирських перевезень за січень-квітень 2020 року становили 476,9 тис. пасажирів, що по відношенню до січня-квітня 2019 року менше на 29,2%, пасажирооборот склав 7,7 млн.пас.км., що до січня-квітня минулого року менше на 42,2%.

Сфера послуг.

За перший квартал 2020 року обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг становив 62,9 млн.грн., що до відповідного періоду 2019 року становить 113%. За січень-березень 2020 року реалізовано послуг населенню на суму 20 млн.грн., що на 15,6% більше аналогічного періоду минулого року. Обсяг реалізованих послуг у розрахунку на одну особу станом на 1 квітня 2020 року збільшився проти відповідної дати 2019 року на 13,6% та становив 952,3 грн.

Зовнішньоекономічна діяльність

Обсяг експорту товарів підприємствами та організаціями Новокаховської міської ради за перший квартал 2020 року становив 1825,9 тис.дол.США, що на 31,9% менше першого кварталу 2019 року (2,2% до загального обсягу по області). Імпорт товарів збільшився на 0,8% до 4614,3 тис.дол.США. (4,6% до загального обсягу по області). Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі становило 2788,4 тис.дол.США. Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав – 0,4 (І квартал 2019 року – 0,67).

Протягом січня-березня 2020 року зовнішньоторговельні операції товарами підприємства міста здійснювали з партнерами 31 країни світу.

Найбільші обсяги експортних поставок здійснювались до Казахстану – 21,8% до загального обсягу експорту міста, Італії – 20,4%, Венесуели – 14% та Молдови – 9,7%. Найбільшу питому вагу у загальному обсязі імпорту мали: Китай – 44,6% та США – 16,3%.

Основу товарної структури експорту Нової Каховки складали продукти рослинного походження (45,8% до загального обсягу) і механічне та електротехнічне обладнання (38,9%); в імпорті товарів найбільша питома вага припадала на поставки механічного та електротехнічного обладнання (75,9% загального обсягу) і готові харчові продукти (14,2%).

Доходи населення

Середньомісячна заробітна плата нарахована на одного штатного працівника за І квартал 2020 року становила 7887,88 грн., що на 14,8% більше І кварталу 2019 року та становить 92,3% до середнього рівня по області (8549,82 грн.). По відношенню до встановленого рівня мінімальної заробітної плати (4723 грн) більше майже в 1,7 рази.

За статистичними даними станом на 1 травня 2020 року, заборгованість із заробітної плати склала 5215,4 тис.грн. (питома вага в загальнообласному обсязі – 15,2%), яка по відношенню до відповідної дати минулого року зменшилась на 36,3% (на 2977,3 тис.грн.). Заборгованість утворюють два підприємства банкрути: ТОВ «Новокаховський електромеханічний завод» у сумі 4665,5 тис.грн., ТОВ «Новокаховський електромашинобудівний завод» у сумі 442,2 тис.грн. та економічно активне підприємство ПП «Шато» у сумі 107,7 тис.грн.

Відділ економічного розвитку та торгівлі виконавчого комітету