Соціально-економічне становище Нової Каховки за січень-квітень 2021 року

Промисловість

За січень-квітень 2021 року (за статистичними даними) промисловими підприємствами Новокаховської міської територіальної громади реалізовано продукції (товарів, послуг) на 1283,7 млн грн., що складає 9,6% до обсягу реалізованої промислової продукції підприємствами області (за січень-квітень 2020 року по Новокаховській міській раді реалізовано продукції (товарів, послуг) на 874,7 млн грн., що становило 8,3% до обсягу реалізованої промислової продукції підприємствами області).

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення склав 21322,3 грн. (розрахунково), що на 61,2% більше показника по Новокаховській міській раді за січень-квітень 2020 року (13229,8 грн.) та на 62,1% більше обласного показника (13151,5грн. розрахунково).

Будівельна галузь

За січень-квітень 2021 року обсяг виконаних будівельних робіт підприємствами Новокаховської міської територіальної громади, склав 76,9 млн грн. Питома вага в загальному обласному обсязі виконаних будівельних робіт становить 28,9% (по Новокаховській міській раді за січень-квітень 2020 року – 53,9 млн грн. з питомою вагою 16,2%).

За січень-березень 2021 року по Новокаховській міській територіальній громаді прийнято в експлуатацію 403 м2 загальної площі житла, що становить 1,5% до загальнообласного обсягу та 45% до загального обсягу по Каховському району. У порівняні з показниками по Новокаховській міській раді за січень-березень 2020 року більше на 2,3% (в цілому по області збільшення на 48,5%).

Транспорт

За статистичною інформацією підприємствами, які здійснюють автоперевезення, за січень-квітень 2021 року перевезено 5,7 тис.тонн вантажів, що становить 30% до показника по Новокаховській міській раді за січень-березень 2020 року (по області – 101%). Вантажообіг склав 4,3 млн ткм., що становить 83% до обсягу міської ради відповідного періоду минулого року (по області – 97,9%).

За січень-квітень 2021 року по Новокаховській міській територіальній громаді перевезено 255,5 тис.пасажирів, що по відношенню до аналогічного періоду 2020 року менше на 46,4% (по області зменшення на 16,8%), пасажирообіг склав 3,9 млн.пас.км., що до січня-квітня 2020 року менше на 49,1% (по області зменшення на 23%).

Зовнішньоекономічна діяльність.

Обсяг експорту товарів підприємствами та організаціями Новокаховської міської територіальної громади за січень-березень 2021 року становив 3743,3 тис.дол.США, що в 2,1 рази більше січня-березня минулого року (5,5% до загального обсягу по області). Імпорт товарів збільшився на 1,2% до 4750,9 тис.дол.США. (8,5% до загального обсягу по області). Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі становило 1007,6 тис.дол.США. Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав – 0,79 (січень-березень 2020 року – 0,4), (обласний показник – 1,2).

Протягом січня-березня 2021 року зовнішньоторговельні операції товарами підприємства міста здійснювали з партнерами 31 країни світу.

Найбільші обсяги експортних поставок здійснювались до Литви – 32,6% до загального обсягу експорту міста, Польщі – 21,1%, Казахстану – 11,4%, Венесуели – 7,4%, Бангладеш – 6,8% та Естонії – 6,1%. Найбільшу питому вагу у загальному обсязі імпорту мали: Китай – 41,1% до загального обсягу імпорту міста, Туреччина – 26,8% та Грузія – 20,5%.

Географічна структура експорту товарами за січень-березень 2021 року

Основу товарної структури експорту м.Нова Каховка складали механічне та електротехнічне обладнання (55,1% до загального обсягу) і продукти рослинного походження (16,2%); в імпорті товарів найбільша питома вага припадала на поставки механічного та електротехнічного обладнання (66,5% загального обсягу) і готові харчові продукти (20,5%).

Капітальні інвестиції

За січень-березень 2021 року підприємствами та організаціями Новокаховської міської територіальної громади за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 37,3 млн грн. капітальних інвестицій (січень-березень 2020 року – 29 млн грн. по Новокаховській міській раді), що до загального обласного обсягу становить 3,6% (4,6%). На одну особу протягом першого кварталу 2021 року за розрахунковими даними освоєно 619,7 грн. капітальних інвестицій, що проти відповідного періоду 2020 року більше в 1,4 рази (442,2 грн. по Новокаховській міській раді) та на 33,6% менше середньообласного показника (933,7грн. розрахунково).

Доходи населення

Середньомісячна заробітна плата, нарахована на одного штатного працівника (за статистичними даними) за І квартал 2021 року, становила 10175 грн., що на 29% більше І кварталу 2020 року по Новокаховській міській раді та становить 97,2% до середнього рівня по області (10470 грн.). По відношенню до встановленого рівня мінімальної заробітної плати (6000 грн.) більше в 1,7 рази.

Відділ економічного розвитку та торгівлі