Соціально-економічні показники Нової Каховки за січень-серпень

Промисловість

За січень-липень 2017 року (за статистичними даними) промисловими підприємствами реалізовано продукції (товарів, послуг) на суму 1232,6 млн.грн., що становить 68,1% до січня-липня 2016 року. Питома вага реалізованої промислової продукції в загальнообласному обсязі з початку поточного року збільшилась з 7,3% до 8,4%. Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення склав 18178,9грн., що на 31,3% менше відповідного періоду 2016 року та на 31,3% більше обласного показника.

Сільське господарство.

Станом на 01 вересня 2017 року (за даними статистики) зібрано зернових та зернобобових культур (без кукурудзи) на площі 994,8га, що становить 99,8% до відповідної дати 2016 року. Валовий збір склав 3404,7тонн, що в 1,2 рази більше відповідного періоду минулого року. Урожайність становила 34,2ц/га, що на 6,1ц/га більше аналогічного періоду 2016 року.

Протягом січня-серпня 2017 року сільськогосподарськими підприємствами та фермерами Новокаховської міської ради реалізовано: зернових культур – 11,4тис.тн., що на 4,4% більше січня-серпня 2016 року; насіння соняшнику – 2,4тис.тн.(на 55,6% менше); овочів – 10,5тис.тн.(в 2,8 рази більше); плодів та ягід – 2,1тис.тн. (у 1,9 рази більше).

Станом на 01 вересня  2017 року у сільськогосподарських підприємствах та підприємствах, що займаються зберіганням та переробкою культур, наявність зернових та зернобобових склала 54,7 тис.тн, що становить 100,3% до обсягів відповідного періоду 2016 року. Наявність соняшнику склала 308,5тн., що на 12,8% більше  січня-серпня минулого року.

Будівельна галузь.

За січень-серпень 2017 року обсяг будівельних робіт, виконаних власними силами будівельно-монтажних підприємств, склав 76,6млн.грн. Питома вага в загальному обласному обсязі  виконаних будівельних робіт становить 16,5% (січень-серпень 2016 року – 65,3млн.грн з питомою вагою 18,8%).

Транспорт.

Підприємствами, які здійснюють автоперевезення, за січень-серпень 2017року перевезено 60,8тис.тонн вантажів, що становить 58% до аналогічного періоду 2016 року. Вантажооборот склав 18,9млн.т.км., що становить 83,3% до обсягу січня-серпня 2016 року.

Обсяги пасажирських перевезень (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами – підприємцями) за січень-серпень 2017 року становили 3178,3тис.пасажирів, що по відношенню до відповідного періоду 2016 року більше на 17,5%, пасажирооборот склав 231 млн.пас.км., що до січня-серпня 2016 року більше на 19,7%.

Зовнішньоторговельний обіг товарами підприємств за січень-липень 2017 року склав 17542 тис.дол.США, що більше на 12,4% проти січня-липня 2016 року. При цьому обсяги експорту збільшились проти січня-липня минулого року в 1,3рази, а обсяги імпорту зменшились на 5,5%, і, відповідно, становлять 10730,7тис.дол.США та 6811,3тис.дол.США. Сальдо зовнішньої торгівлі є позитивним і складає 3919,4тис.дол.США. (у січні-липня 2016 року сальдо становило 1190,9тис.дол.США). Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав – 1,6 (за січень-липень  2016р. – 1,2).

Протягом січня-липня поточного року зовнішньоторговельні операції товарами підприємства міста здійснювали з партнерами 40 країн світу.

Основу товарної структури експорту м.Нова Каховка склали продукти рослинного походження (45,6% до загального обсягу), недорогоцінні метали та вироби з них (23,1%) і механічне та електротехнічне обладнання (19,2%); в імпорті товарів найбільша питома вага припадала на поставки механічного та електротехнічного обладнання (63,5% загального обсягу) та готових харчових продуктів (19,1%).

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених в економіку міста  протягом січня-червня 2017 року збільшився на 243,7тис.дол.США та станом на 01 липня 2017 року становив 7784,1тис.дол.США. (3,7% до загального обсягу по області), що складає в розрахунку на одну особу 113,3 дол.США.

Найбільші обсяги іноземного капіталу зосереджено у будівництві. Також  значні обсяги вкладені у промислові підприємства та ті, які займаються тимчасовим розміщенням і організацією харчування.

Фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств по Новокаховській міській раді за січень-червень 2017 року склав 38,1 млн.грн. збитку (загальна сума прибутку – 20,7 млн.грн., збитків – 58,8 млн.грн.). В порівняні з відповідним періодом минулого року прибутки підприємств збільшились на 26,2%, а збитки зменшились на 20,3%. За перше півріччя поточного року прибутково спрацювали 68,2% загальної кількості підприємств, що на 3,2 відсоткових пункти більше відповідного періоду минулого року.

За січень-серпень 2017 року до загального фонду зведеного бюджету міста Нова Каховка надійшло всього доходів з урахуванням трансфертів в сумі 377,5млн.грн., що становить 126,7% до січня-серпня 2016 року та 94,4% виконання завдання звітного періоду.

Доходи населення.

За оперативними даними станом на 01 вересня 2017 року заборгованість по заробітній платі  склала 156,7тис.грн., яка по відношенню до відповідної дати попереднього року залишилась без змін.

З початку 2017 року субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 17478 домогосподарствам міської ради, що у порівнянні з відповідною датою 2016 року в 2 рази більше (на 8887 одиниць). Загальна сума призначених субсидій становила 9.9млн.грн. (січень-серпень 2016року – 4,97млн.грн.). Середній розмір призначених субсидій у серпні поточного року збільшився проти серпня минулого року в 1,5 рази та становив 213,8грн. (середньообласний показник – 144,5грн.).

Демографічна ситуація.

Станом на 01 серпня 2017 року розрахункова чисельність наявного населення по Новокаховській міській раді становила 67123 особи. Упродовж січня-липня 2017 року чисельність наявного населення зменшилася на 372 особи за рахунок природного скорочення на 327 осіб (народилося –282, померло – 609) та міграційного руху на 45 осіб

Рівень народжуваності станом на 01 серпня 2017 року порівняно з відповідною датою минулого року зменшився з 7,8 до 7,2 немовлят на 1000 наявного населення, а рівень смертності зменшився з 16,8 до 15,6 на 1000 наявного населення.

Ринок праці.

Всього по місту Нова Каховка, станом на 01 вересня 2017 року, створено 551 нове робоче місце за різними видами економічної діяльності (у фізичних осіб-підприємців – 503, у юридичних осіб – 48), що на 158 робочих місць або у 1,4рази  більше відповідного періоду минулого року.

За даними державної служби зайнятості кількість зареєстрованих безробітних по м.Нова Каховка на кінець серпня становила 468 осіб, із них жінки складали – 266 осіб (56,8%), молодь у віці до 35 років – 169 осіб (36,1%). Допомогу по безробіттю отримували 89,4% осіб, які мали статус безробітного. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2400 грн., що на 25% менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн.).

За даними міського центру зайнятості ситуація на ринку праці характеризується постійним попитом на працівників сфери торгівлі, послуг (11%), професіоналів (10%), робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (16%) та кваліфікованих робітників з інструментом (9%). З початку року 139 безробітних громадянина було направлено на професійне навчання.

Відділ економічного розвитку та торгівлі виконавчого комітету Новокаховської міської ради