Спеціалісти ПФ відповідають

Статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” встановлено пенсійний вік для чоловіків та жінок. Однак багатодітним батькам законодавство гарантує вихід на пенсію раніше загальновстановленого пенсійного віку.

– Скільки дітей потрібно мати для призначення дострокової пенсії за віком? В якому віці багатодітна мати може вийти на пенсію? Які умови призначення пенсії?

– Відповідно до абзацу 4 пункту 3 Прикінцевих положень Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, жінки, які народили п’ятеро або більше дітей і виховали їх до шестирічного віку, і матері інвалідів з дитинства, які виховали їх до цього віку, мають право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення 50 років та за наявності не менше 15 років страхового стажу.

– Мати дитини-інваліда померла у віці 48 років. Чи має право на дострокове призначення пенсії за віком батько дитини, яка була визнана дитиною-інвалідом з 2-річного віку та померла у 28-річному віці?

– Відповідно до абзацу 5 пункту 3 Прикінцевих положень Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, за вибором матері або в разі її відсутності, якщо виховання п’ятьох або більше дітей чи дитини-інваліда здійснювалося батьком, йому призначається дострокова пенсія за віком після досягнення 55 років та за наявності не менше 20 років страхового стажу.

– Матері, що народила і виховала 5 дітей до шестирічного віку, дострокову пенсію за віком призначено після досягнення 50-річного віку. Мати одержувала дострокову пенсію впродовж 4 років 10 місяців 10 днів, померла. Чи має батько право на призначення дострокової пенсії?

– Якщо мати одержувала дострокову пенсію впродовж 4 років 10 місяців 10 днів, батько дітей має право одержувати пенсію із зниженням пенсійного віку лише на 1 місяць 20 днів.

 – В сім’ї двоє близнят, кожного з яких визнано дитиною-інвалідом у віці до шести років. Чи можливо призначити дострокову пенсію за віком матері та батьку окремо за кожну дитину-інваліда?

– Якщо в сім’ї двоє близнят, кожного з яких визнано дитиною-інвалідом у віці до шести років, то дострокова пенсія за віком може бути призначена або матері або батьку. Призначення дострокової пенсії за віком матері або батьку окремо на кожну дитину – інваліда чинним законодавством не передбачено.

– В сім’ї виховується п’ятеро дітей, один з них визнаний дитиною-інвалідом у віці до шести років. Мати отримує дострокову пенсію за віком, як жінка, що народила п’ятеро дітей і виховала їх до шестирічного віку. Чи можливо за вибором матері призначити дострокову пенсію за віком батьку, як особі, що виховує дитину-інваліда?

– У разі наявності права на пенсію з різних підстав призначається одна пенсія за вибором особи. За викладених обставин мати використала одне із наданих їй прав щодо призначення дострокової пенсії, тому підстав для призначення дострокової пенсії батьку немає.

– Багатодітна мати отримує пенсію за вислугу років. Чи має право батько на призначення пенсії зі зниженням пенсійного віку?

– Відповідно до статті 10 Закону, особі яка має право на різні види пенсії, призначають один із них на її вибір. Отже, якщо мати використала право на призначення пенсії (незалежно від виду) до досягнення пенсійного віку, передбаченого в статті 26 Закону, то батько не має права на призначення дострокової пенсії за віком.

– Які документи слід подати для призначення дострокової пенсії за віком багатодітній матері або матері інваліда з дитинства?

– Відповідно до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” від 25.11.2005 № 22-1, до заяви про призначення пенсії за віком додаються такі документи: паспорт, документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків; трудова книжка та інші документи про стаж; довідка про заробітну плату (дохід) до 1 липня 2000 року із зазначенням у ній назв первинних документів, на підставі яких її видано, їх місцезнаходження та адреси, за якою можливо провести перевірку відповідності змісту довідки первинним документам (за бажанням або якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців); документи про місце проживання (реєстрації) особи (за документ, що засвідчує місце проживання особи, приймаються: паспорт або довідка відповідних органів з місця проживання (реєстрації), у тому числі органів місцевого самоврядування); документи про народження дітей, виховання їх до шестирічного віку, про визнання дитини заявника інвалідом з дитинства або дитиною-інвалідом.

Факт народження дитини встановлюється на підставі свідоцтва про народження, а її виховання до зазначеного віку – на підставі свідоцтва про народження чи паспорта дитини. У разі смерті дитини подається свідоцтво про смерть.

Визнання особи інвалідом з дитинства або дитиною-інвалідом засвідчується випискою з акта огляду в МСЕК, медичним висновком закладів охорони здоров’я, посвідченням одержувача допомоги, довідкою органу, що призначає допомогу, про період призначення допомоги.

– Які документи слід подати для призначення дострокової пенсії за віком батьку, яким здійснювалось виховання п’ятьох або більше дітей чи дитини-інваліда?

– Окрім документів, зазначених вище, батьку також слід подати заяву матері про згоду щодо призначення пенсії батьку або документи, що підтверджують її відсутність (свідоцтво органу державної реєстрації актів цивільного стану про смерть, рішення суду про визнання її безвісно відсутньою тощо).

– Жінка народила та виховала 5 дітей, але страховий стаж складає 13 років 7 місяців. Чи має вона право на дострокову пенсію за віком?

– Ні. Для призначення дострокової пенсії за віком необхідно мати 15 років страхового стажу. У разі відсутності необхідного страхового стажу, діючим законодавством передбачена можливість збільшення страхового стажу, необхідного для призначення пенсії, шляхом укладення договорів добровільної участі в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Право на добровільну участь у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні мають особи, які не перебувають у трудових відносинах з роботодавцями та не належать до кола платників єдиного внеску.

Для укладення договору про добровільну участь незастрахованій особі необхідно подати до територіального органу Державної фіскальної служби України за місцем проживання: відповідну заяву за встановленою формою, копію документа, що посвідчує особу; копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера та копію трудової книжки (у разі наявності).

Договір про добровільну участь укладається на термін не менше одного року, при цьому за окремим договором можна здійснити одноразову сплату єдиного внеску за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню.

Розмір внеску визначається в Договорі, але сума сплачених внесків за кожний місяць не може бути меншою, ніж мінімальний страховий внесок. Розмір мінімального страхового внеску з 1 січня 2017 року – 704,00 грн (3200,00 грн x 22 %).

– Який порядок призначення пенсії за особливі заслуги багатодітним матерям?

– Згідно з пунктом 8 статті 1 Закону “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною”, право на пенсію за особливі заслуги мають матері, які народили п’ятеро і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку. При цьому враховуються діти, усиновлені в установленому законом порядку.

Відповідно до статті 5 зазначеного Закону, пенсія за особливі заслуги встановлюється як надбавка до розміру пенсії, на яку має право особа згідно із законом, у розмірі від 35 до 40 відсотків прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність.

Для призначення надбавки необхідно звернутись до управління Пенсійного фонду за місцем проживання із заявою про порушення клопотання про призначення пенсії за особливі заслуги перед Україною та надати документи, що підтверджують особливі заслуги (свідоцтва про народження дітей, паспорти. У разі смерті дитини після шестирічного віку – свідоцтво про смерть), страховий стаж, паспорт та ідентифікаційний код.

Пенсія за особливі заслуги призначається з дня звернення за встановленням пенсії. Днем звернення за встановленням пенсії за особливі заслуги вважається день прийому заяви про порушення клопотання про встановлення пенсії за особливі заслуги з усіма необхідними документами. У разі, коли до заяви додані не всі необхідні документи, орган, що здійснює підготовку документів для встановлення пенсії за особливі заслуги, повідомляє заявнику, які документи повинні бути подані додатково. Якщо вони будуть подані не пізніше 3 місяців з дня повідомлення про необхідність подання додаткових документів, то днем звернення за встановленням пенсії за особливі заслуги вважається день прийому заяви про встановлення такої пенсії.

– Чи має неповнолітня дитина на призначення пенсії за особливі заслуги перед Україною за померлу багатодітну матір? Якщо так, то в якому розмірі така надбавка встановлюється?

– Відповідно до статті 6 Закону України “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною” у разі смерті особи, яка мала право на пенсію за особливі заслуги, непрацездатні члени сім’ї померлого, зазначені в статті 36 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (у тому числі діти до 18 років), мають право на встановлення надбавки до пенсії у таких розмірах: за наявності одного непрацездатного члена сім’ї – 70%, двох і більше – 90% надбавки до пенсії померлого годувальника або надбавки до пенсії, що могла бути йому встановлена, що розподіляється між ними рівними частками.

– На яких умовах призначається пенсія багатодітній матері, яка працювала у сільському господарстві?

– Відповідно до пункту “ж” статті 13 Закону України “Про пенсійне забезпечення”, багатодітна мати, яка виховала п’ятеро та більше дітей до 14-річного віку, та на час звернення зайнята на постійній роботі у сільському господарстві, має право на призначення пенсії незалежно від віку та наявного трудового стажу.