Стан сфери охорони здоров’я у Новій Каховці очами медиків

ЦГБ на КМНа 7 сесії Новокаховської міської ради, яка відбулася 25 лютого, серед інших депутати розглянули та затвердили рішення «Про міську Програму розвитку охорони здоров’я міста Нова Каховка та Першочергові заходи на 2016-2020 роки».
Ми пропонуємо Вашій увазі розділи цього документу, в яких надається оцінка сучасного стану галузі охорони здоров’я в місті та погляди щодо шляхів її змін у світлі реформи, яку проводить Міністерство охорони здоров’я в державі.

Провідною проблемою системи охорони здоров’я є невідповідність сучасним реаліям діючої в Україні старої радянської моделі охорони здоров’я яка функціонувала в умовах планової економіки. Давно вже немає тієї планової економіки, давно вся країна живе за законами ринку, і лише медична галузь залишилась на узбіччі. Звідси – хронічне недофінансування, розпорошення матеріальних та кадрових ресурсів, нераціональне використання навіть того, що виділяється.
На сьогодні за найбільш скромними оцінками для нормального функціонування системи охорони здоров’я міста потрібно не менше 63 млн. грн.
Галузь охорони здоров’я забезпечує медичною допомогою населення міста, яке згідно з даними останнього перепису складає 69 440 осіб, у т.ч. сільського населення 6 000 осіб (8,64%).
Сьогодні наша галузь працює в умовах кадрової кризи. Серед лікарів 32,7% це фахівці пенсійного віку, і ще 30% − передпенсійного.
Демографічна ситуація в місті залишається складною: протягом 2015 року населення міста скоротилося на 540 осіб внаслідок природного скорочення. Щорічно народжується у 1,6 рази менше дітей, ніж помирає осіб різного віку. Коефіцієнт народжуваності складає по місту 9,56. Показник природного приросту має негативне значення : – 5,6.
В поширеності захворювань серед дорослого населення на першому місці знаходяться хвороби системи кровообігу – 681,5 на 1000 населення проти 655,9 в минулому році; на другому хвороби органів травлення з показником 262,4 на 1000 населення проти 254,4; на третьому місці хвороби сечостатевої системи з показником 174,8
В 2015 році знизився рівень захворюваності на туберкульоз усі форми та на 100тис.населення і складає 92,2 проти 101,7 в минулому році ( обласний показник 106,2). Рівень захворюваності на туберкульоз органів дихання складає 62,0 проти 84,5 в минулому році та обласному показнику 78,6
Рівень захворюваності на злоякісні новоутворення на 100 тис. населення в 2015 році складає 407,5 проти 410,9 і залишається високим та знаходиться на 19 рейтингову місці. Обласний показник – 374,1.
Рівень розповсюдженості ВІЛ-інфекції за 2015 рік склав на 100 тис. населення 853,9 проти 861,23. Рівень захворюваності по місту 95,0 проти 103,0 в минулому році.
У структурі причин первинної інвалідності дорослого населення перше місце посідають хвороби системи кровообігу, друге новоутворення, третє – травми і отруєння.
У структурі смертності нашого населення за окремими нозологічними причинами за останні роки, як і по Україні в цілому, перше місце займають хвороби системи кровообігу (63,9%), друге місце злоякісні захворювання (14,1%), третє місце нещасні випадки, отруєння та травми (4,9%). Рівень загальної смертності по місту складає за 2015р –15,02 на 1000 населення.
По місту рівень смертності немовлят і становить 9‰, відсутня материнська смертність.
Мережа закладів охорони здоров’я міста Нова Каховка включає: 2 заклад комунальної власності, близько 28 закладів приватної власності, амбулаторно-поліклінічний заклад – 1, державних закладі (санаторіїв) – 2, закладів державної санітарно-епідеміологічної служби – 2.
Амбулаторно-поліклінічну допомогу в місті надають лікарі 27 спеціальностей.
Планова потужність амбулаторно-поліклінічних закладів складає 1 073 відвідувань за зміну. Кількість відвідувань за рік на одного жителя міста дорівнює 9,5.
Одним з важливих розділів в роботі поліклініки є проведення профілактичних, попередніх та періодичних медичних оглядів. Щорічно профогляду підлягає до 13 тис. чоловік. З них в 2015 році оглянуто 30 126 осіб.
На диспансерному обліку знаходиться 91,8% дорослого населення (2014р – 91,6%), 58,6% підлітків (2014 рік – 55,7%), та 32,5% дитячого населення (в 2014 – 31,6%).
Ліжковий фонд лікарні налічує 365 ліжок і складає на 10 тисяч населення – 52,56 (2014 – 52,22). В 2015 році в стаціонарі пролікувалося 11 588 хворих, що на 67 хворих менше, ніж в 2014 році. Прооперовано 2 455 хворих, зроблено операцій – 3 104, хірургічна активність складає – 48,2%. Показник зайнятості ліжка становить 324,0 . Середній термін лікування 10,37 дня, при обласному – 12,6.
Зниження рівня соціально-економічного забезпечення населення. погіршення умов життя, відсутність можливості повноцінного харчування. придбання необхідних ліків є тим фоном на якому погіршується стан здоров’я населення, збільшується рівень захворюваності, інвалідності, смертності.
Пріоритетним завданнями охорони здоров’я визначені:
1. Законодавче закріплення гарантованого рівня медичної допомоги за рахунок бюджетних коштів;
2. Реальне створення єдиного медичного простору.
3. Законодавче визначення переліку та сфери застосування платних послуг;
4. Надання медичної допомоги згідно стандартів та протоколів лікування, як передумови запровадження страхової медицини;
5. Здійснення комплексу заходів щодо забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, у тому числі запобігання виникненню та зниженню рівня інфекційних захворювань, насамперед соціально-небезпечних – ВІЛ-інфекції, СНІДу та туберкульозу, за рахунок повного виконання державних програм та міжнародних проектів
6. Формування здорового способу життя з метою збереження здоров’я населення та відтворення продуктивних сил.
7. Проведення роз’яснювальної та методично-організаційної роботи із органами місцевої влади та місцевого самоврядування щодо необхідності прийняття на їх рівні рішень стосовно структурно-фінансової реформи.

Зробити це можна виключно спільними зусиллями всіх гілок влади: кожного депутата, кожного голови міської, сільської рад, кожного окремого лікаря та медичної сестри, кожної людини, яка дбає про своє здоров’я та здоров’я дітей.

2. Першочергові завдання галузі

Першочергові завдання охорони здоров’я населення міста Нова Каховка – збереження життя та здоров’я кожної людини, зниження захворюваності, первинного виходу на інвалідність, особливо осіб працездатного віку, продовження тривалості активного життя, покращання стану репродуктивного здоров’я населення, активізація ролі людини в підтримці індивідуального здоров’я.
Для цього:
1. Прийняти активну участь в пілотних проектах реформування системи охорони здоров’я.
2. Провести інвентаризацію лікарні.
3. Розробити план оптимізації центральної міської лікарні
Основні цілі:
– зниження захворюваності населення на туберкульоз;
– запобігання поширенню ВІЛ-інфекції;
– зниження показників занедбаності та смертності від онкологічних захворювань;
– збереження здоров’я матері та дитини шляхом підвищення якості і доступності медичної допомоги, забезпечення пріоритетності первинної медико-санітарної допомоги;
– покращення кадрового забезпечення висококваліфікованими фахівцями та забезпечення їх соціального захисту;
– поліпшення оснащеності лікувально-профілактичних установ сучасним діагностичним, лікувальним обладнанням, санітарним автотранспортом;
– підвищення доступності спеціалізованої медичної допомоги населенню шляхом реформування первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини;
– розвиток стаціонар-замінюючих технологій (денних стаціонарів, домашніх стаціонарів, центрів амбулаторної хірургії, тощо);
– подальший розвиток сучасних медичних технологій;
– забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення;
– збільшення бюджетних видатків на утримання лікувально-профілактичних установ, забезпечення хворих медикаментами, дієтичним харчуванням в гарантованих державою обсягах;
– раціональне використання бюджетних коштів.

Цим матеріалом ми започатковуємо серію публікацій, в якій плануємо більш докладно розповісти нашим читачам, що ж і коли конкретно в цьому напрямку буде робитися в Новій Каховці.