У Новокаховському ліцеї вчать толерантності

В  рамках відзначення Міжнародного Дня толерантності 14 листопада у Новокаховському техніко-економічному ліцеї стартував «Тиждень толерантності».2

За словами викладачів закладу, головна його мета –  формування в учнів загальнолюдських моральних цінностей,  пропаганда принципів терпимості та розвитку толерантних настанов усіх учасників навчально-виховного процесу.                   

Соціально-психологічною службою був проведений тренінг «Толерантне спілкування» для учнів 8 класів. Під час заходу ліцеїсти звертали увагу на необхідність підтримувати принципи терпимості, взаємної поваги та мирного співіснування, допомагати іншим людям,визначати значення толерантності в житті людей та в суспільстві; показати значущість толерантності під час взаємодії з іншими; учити розуміти і поважати один одного, удосконалювати вміння толерантного спілкування.
3