У школі №7 говорили про особливості соціалізації школярів

Головними завданнями освіти в Україні є виховання громадянина України, формування соціально зрілої, працелюбної, творчої особистості, якій притаманно почуття власної гідності, повага до прав і свобод людини, свідоме ставлення до обов’язків людини і громадянина, гордість за свою Батьківщину, здатність до саморозуміння і самовдосконалення, активної участі у соціальному житті країни.

З метою вироблення нових підходів до виховання і навчання в умовах гуманізації і соціалізації  9 січня в ЗОШ №7 було проведено педагогічну раду «Соціалізація школярів:  необхідні умови і можливості успішної адаптації в суспільстві».

Розпочала засідання педагогічної ради директор школи Лілія Грішагіна, яка розповіла про соціалізацію дітей та учнівської     молоді в сучасному освітньому просторі.

Про  функції виховання щодо управління процесом соціалізації особистості повідомила заступник директора з виховної роботи Блинда В.Б.

Також були обговорені питання  виконання школою зовсім нових соціально-педагогічних функцій, що обумовлені необхідністю впливу на соціокультурну ситуацію, потребую розвитку соціально-психологічної служби, в складі не лише психолога, а й соціального педагога, серед професійних завдань якого виокремлюються: формування гуманістичних стосунків між вихованцями, учнями й педагогами; охорона та захист прав та інтересів дітей; створення атмосфери психологічного комфорту для учнів у навчальній  діяльності; організація та координація різних видів позашкільної  діяльності; попередження конфліктів в учнівському середовищі; допомога старшокласникам у професійному самовизначенні; орієнтація учнів на здоровий спосіб життя; організація взаємодії школи та сім’ї у вихованні дітей, підлітків та старшокласників.

Таким чином соціально-педагогічна місія школи як традиційного соціального інституту і агента соціалізації полягає у забезпеченні прав дитини, формуванні у неї необхідного адаптаційного потенціалу, створенні відповідних умов для її самореалізації, а також мінімізація негативних впливів соціуму на особистість шляхом використання сприятливих факторів соціального оточення.