Учителі  школи  №7 діляться досвідом роботи

На початку квітня  вчителі ЗОШ №7 (директор Л.Грішагіна) взяли участь у ІІІ Всеукраїнському фестивалі педагогічної майстерності «Роль дитячої книги у формуванні гармонійно розвиненої особистості» (до Міжнародного дня дитячої книги). 

Про це повідомляє адміністрація школи.

На цей захід  вчителі школи : Василенко В.М., Кучма Л.Д., Романенко І.М., Тарабанова Я.В. –  представили свої статті, в яких висловили думки про значення уроків літературного читання для формування особистості молодшого школяра.

У статті «Вплив художньої літератури на розвиток творчих  здібностей дитини» Василенко В.М. зазначила, що художня література – важливий засіб духовного впливу на особистість дитини-школяра, тому що художні твори поглиблюють пізнання дійсності, розширюючи життєвий досвід дітей, збагачують новими уявленнями, розвивають творчі здібності. А розвиток творчої особистості на уроках літературного читання, на її думку, потребує впровадження активних дидактико-методичних засобів, що допомагають моделювати навчально-виховний процес.

Кучма Л.Д. у статті «Інтерактивні форми і методи навчання на уроках літературного читання як засіб розвитку особистості дитини» висловлює  думку про те, що основне завдання сучасної літературної освіти – це формування уважного читача з розвинутими творчими, розумовими, пізнавальними здібностями, який у процесі роботи над твором, готовий до критичної, виваженої оцінки, обстоювання власної думки. А цьому сприяє впровадження на уроках  літературного читання інтерактивних технологій, які створюють оптимальні умови для інтелектуального розвитку й самореалізації особистості.

Тарабанова Я.В. у статті «Гуманізація навчально-виховного процесу на уроках літературного читання як умова формування морально-ціннісних якостей особистості молодшого школяра»  наголосила на тому, що уроки літературного читання   втілюють ідею пріоритету людських цінностей над матеріальними, економічними ; визначають гармонію людських стосунків з навколишнім середовищем, суспільством, природою; створюють максимально сприятливі умови для оволодіння змістом навчання й розвитку індивідуальної творчості учня. Тексти творів збагачують  почуття учнів, розкривають перед ними  навколишній світ, зображують людські стосунки, формують відповідне ставлення до навколишнього світу, перетворюючи зовнішні відчуття на внутрішні, морально поціновані переконання.   А в  основі гуманізації навчально-виховного процесу  на уроках літературного читання лежить розвиток учня, звернення до його внутрішнього світу, індивідуальності.

Романенко І.М. у статті   «Роль родини у формуванні стійких потреб дитини в читанні» наголошує на тому, що   від малої дитячої книжки у свідомості дитини залишається слід на все життя,  книга для дитини – могутній засіб виховання : вона сприяє розвитку в дітей любові до мови, до рідної землі, до батьків, до природи, розвиває дитячу уяву. На її думку     до формування інтересу в дітей до читання слід залучати батьків.  Інна Миколаївна в своїй роботі дає поради батькам щодо організації дитячого читання.

Вітаємо з публікаціями і бажаємо подальших професійних і творчих успіхів!