Укладання колективних договорів – обов’язкова норма законодавства про працю

Шановні керівники підприємств, організацій та установ!

У сучасних умовах колективний договір підприємства, установи, організації є тим самим нормативно-правовим актом, який робить можливою повноцінну реалізацію норм трудового законодавства щодо соціально-економічних, трудових, виробничих відносин між працівниками та роботодавцем.

Незамінність колективного договору визначається тим, що до нього обов’язково включають норми, які, згідно з чинними законодавчими актами, мають бути закріплені і конкретизовані в колективному договорі.

Цей локальний нормативний акт є необхідним і через ще одну його мету – запобігання конфліктам і спорам, які можуть виникнути в трудовому колективі внаслідок відмінностей в інтересах, прагненнях та поглядах учасників трудового процесу, та їх урегулювання.

З огляду на це, управління праці та соціального захисту населення звертається до підприємств, установ та організацій всіх форм власності, які використовують найману працю, із рекомендацією підвести підсумки виконання зобов’язань по колективним договорам 2017 року, а також розпочати роботу над укладанням нових або подовженням дії укладених колективних договорів на 2018 рік.

Укладання та виконання колективного договору є взаємно необхідними та вигідним для обох його сторін, адже цей документ не лише регулює виробничі, трудові і соціально-економічні відносини, а й виконує просвітницьку роль, дисциплінує й згуртовує трудовий колектив і адміністрацію підприємства, цілеспрямовує на високопродуктивну працю та досягнення високих економічних результатів в інтересах обох сторін і держави.

За додатковою інформацією, пов’язаною з укладанням колективних договорів, внесенню змін до діючих колективних договорів звертатись до відділу з питань праці соціально-трудових відносин та господарської роботи за адресою: вул.Історична, 18, каб. 8, тел. 9 07 06.