Управління професійним розвитком педагогів у процесі розбудови нової української школи

Підготовка реформи освіти в Україні мотивувала проаналізувати діяльність міського методичного кабінету м. Нова Каховка з точки зору відповідності обраних пріоритетів у Стратегії розвитку методичної служби міста до 2021 року завданням, викладеним в Концепції нової української школи.

Розбудова української національної школи насамперед вимагає істотного поліпшення якості та ефективності роботи педагогічних кадрів, готовності педагогів до змін. Розв’язати проблему можна різними шляхами, але передусім через систему методичної роботи в закладі освіти та на рівні міста.

22 червня  на засіданні науково-методичної ради КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» (м. Херсон) було репрезентовано  досвід КУ «Методичний кабінет» Новокаховської міської ради з управління професійним розвитком педагогів у процесі розбудови Нової української школи.  Завідувач кафедри управління і менеджменту освіти академії  Т. Кузьмич. проаналізувала систему методичної роботи в місті, за її висновками міський методичний кабінет забезпечує науково-методичну підготовку та  методичний супровід педагогічних працівників навчальних закладів у міжкурсовий період, створює умови для їхнього індивідуального професійного зростання  з опорою на потреби, мотиви та творчі задуми особистості.

Великий інтерес у присутніх викликали інноваційні форми методичної роботи: Технопарк, День педагогічної ідеї, Методичний вулик, Педагогічні діалоги, форум-театр, форми методичного супроводу дослідно-експериментальної роботи навчальних закладів міста, а також форми співпраці з громадськими організаціями, про методику проведення яких розповіла  завідувач  ММК Наталя Гмизіна.

Позитивний вплив діяльності Асоціацій навчальних закладів на підвищення професійної майстерності висвітлила у своєму виступі Світлана Веренич, заступник директора з НВР загальноосвітньої школи №3.     

Перспективний досвід освітян, міських методичних і професійних об’єднань педагогів, навчальних закладів міста було висвітлено на виставці «Освітній простір Нової Каховки».

Начальник відділу освіти Оксана Якубова представила ефективну співпрацю відділу освіти, навчальних закладів міста і методичного кабінету у вирішенні задач, поставлених Концепцією Нової української школи.

Наталя Гмизіна, завідувач ММК