Усе про пенсії у зв’язку з втратою годувальника

ПФСьогодні, зважаючи на події в країні, іноді стається так, що діти втрачають когось із батьків, і родина залишається без годувальника. Обов’язок держави – підтримати таких дітей, надаючи їм соціальну допомогу, зокрема пенсію у зв’язку з втратою годувальника.
Кому призначають пенсію у зв’язку з втратою годувальника?
Непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні. До того ж дітям така пенсія призначається незалежно від того, були вони на утриманні годувальника чи ні.
Але, в Законі України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” уточнено, що в годувальника на день смерті має бути страховий стаж (до 23 років – 1 рік; від 24 до 26 – 2 роки; від 27 до 28 – 3 роки; від 29 до 31 – 4 роки; від 32 до 33 – 5 років; від 34 до 35 – 6 років; від 36 до 37 – 7 років; від 38 до 39 – 8 років; від 40 до 42 – 9 років, від 43 до 45 – 10 років; від 46 до 48 – 11 років; від 49 до 51 – 12 років; від 52 до 55 – 13 років; від 56 до 59 – 14 років) який був би йому потрібний для призначення пенсії за III групою інвалідності. А в разі смерті пенсіонера чи особи, яка проходила строкову військову службу, пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається незалежно від тривалості страхового стажу.
Крім того, усиновлені діти мають право на зазначений вид пенсії нарівні з рідними. Таке право надано також пасинкам і падчеркам, якщо вони не одержували аліментів від рідних батьків.
Пенсія по втраті годувальника виплачується дітям до досягнення 18-річного віку. Якщо після досягнення 18 років дитина навчається за денною формою навчання в загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах, пенсію платять до закінчення навчання, але не довше як до досягнення 23 років. Діти – сироти також отримують пенсію до 23 років, незалежно від того, навчаються вони чи ні. Пенсія у зв’язку з втратою годувальника виплачується на весь термін встановлення групи інвалідності дітям, які стали інвалідами як до 18 років, так і після. Водночас треба мати на увазі, що коли дитина стала інвалідом після 18 років, то вона додатково надає висновок МСЕК про настання інвалідності до досягнення 18 років. Отже, якщо дитині виповнилося 23 роки, але вона ще навчається, наприклад в інституті, пенсію їй не не виплачують. Винятком є лише діти, яким встановлено інвалідність.
Цей вид пенсії виплачується дітям, які навчаються на денній формі навчання, до досягнення 23 років незалежно від факту роботи. Але в цьому разі дитина, яка отримує пенсію, зобов’язана своєчасно повідомляти управління Пенсійного фонду України в м. Нова Каховка про прийняття на роботу, звільнення з неї та про інші обставини, що можуть вплинути на її пенсійне забезпечення.
Для оформлення пенсії у зв’язку з втратою годувальника потрібно звернутися до управління Пенсійного фонду України в м. Нова Каховка, за адресою: вул. Карла Маркса, б.14, каб. №5, де необхідно написати заяву на призначення пенсії за встановленим зразком і подати наступні документи:
– паспорт або інший документ, що посвідчує особу, якій призначається пенсія, місце її проживання та вік;
– довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків заявника та за наявності – померлого годувальника;
– свідоцтво про народження дитини;
– свідоцтво органу РАЦС про смерть годувальника або рішення суду про визнання його безвісно відсутнім;
– документи про вік померлого годувальника (якщо вік не зазначено в свідоцтві про смерть чи рішенні суду про визнання годувальника безвісно відсутнім або оголошення померлим);
– документи, що підтверджують стаж померлого годувальника;
– довідка про заробіток померлого годувальника за станом до 01.07.2000 p.;
– довідки навчальних закладів про навчання дітей померлого годувальника за денною формою навчання (після досягнення дітьми 18-річного віку).
Всі документи перевіряють спеціалісти управління, якщо буде подано не всі документи, спеціаліст надасть перелік тих, які треба подати додатково. Після надходження всіх потрібних документів протягом 10 днів Пенсійний фонд призначає пенсію.
До управління має звернутися дитина особисто, якщо досягла повноліття, або через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально. У разі якщо дитина не досягла повноліття, або є недієздатною, заяву подають: один з батьків, усиновителі, батьки-вихователі, прийомні батьки, патронатні вихователі, опікуни, піклувальники за місцем їх проживання (реєстрації), представники закладів (органів опіки та піклування), які виконують функції опікунів та піклувальників.
До заяви про призначення пенсії опікун (піклувальник) додає копію рішення органу опіки та піклування про встановлення опіки чи піклування або відповідне рішення суду, батьки-вихователі додають угоду про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу, патронатний вихователь — копію договору про патронат.
Може бути подано як оригінали, так і копії документів, засвідчених нотаріально. Завірити копії може безпосередньо працівник управління Пенсійного фонду України.
Пенсія призначається з дня, що настає за днем смерті годувальника, якщо заява про призначення такої пенсії надійде в управління Пенсійного фонду України в м. Нова Каховка протягом 12 місяців із дня смерті годувальника. Якщо цей термін пропущено, пенсія призначається з дня звернення.
Пенсію з втрати годувальника призначають у наступних розмірах:
– на одного непрацездатного члена сім’ї – 50% пенсії за віком померлого годувальника;
– на двох та більше непрацездатних членів сім’ї – 100% пенсії за віком померлого годувальника;
– дітям-сиротам – у зазначених вище розмірах виходячи з розміру пенсії за віком кожного з батьків.
В чинному законодавстві встановлено мінімальний розмір пенсійної виплати, для одержувачів такого виду пенсії:
– на одного непрацездатного члена сім’ї – 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Нині його розмір становить 1074,00 грн.;
– на двох непрацездатних членів сім’ї – 120% прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність (1288,80 грн.);
– на трьох та більше непрацездатних членів сім’ї – 150% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (1611,00 грн.).
На всіх членів сім’ї, котрі мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, призначається одна спільна пенсія. Вона розподіляється між ними рівними частками. На вимогу члена сім’ї із загальної суми пенсії виділяється його частка, яка виплачується окремо. Це може бути, наприклад у тому разі, коли діти живуть окремо, або в сім’ї є студент, який одержує пенсію сам.

Прес-служба Пенсійного фонду в Новій Каховці