В уряді розповіли, як реформуватимуть школу

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман презентував проект Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду на період до 2020 року. Документ визначає основні цілі, напрями діяльності Уряду протягом 2017-2020 років та стане основою середньострокового бюджетного планування і щорічних стратегічних планів міністерств, передає Освіта.ua.

Запропонований проект містить кроки держави, що будуть зроблені у наступні роки для розвитку нової української школи.

В уряді зазначають, що головною проблемою української школи є невідповідність стану загальної середньої освіти в Україні потребам суспільства ХХІ століття.

За визначенням авторів документа, передумовами виникнення проблеми є поступове погіршення якості середньої освіти, що стало наслідком низки факторів: зменшення обсягів фінансування, зниження соціального статусу вчителя, низька соціально-економічна мотивація суспільства до високоякісної освіти, незадовільне матеріальне забезпечення шкіл та бюрократизація системи управління освітою.

Проявами проблеми невідповідності стану середньої освіти потребам суспільства є збільшення частки молоді, яка намагається здобувати освіту за кордоном та тенденція до погіршення показників України у міжнародних обстеженнях конкурентоспроможності і інноваційної привабливості.

У Кабінеті Міністрів вважають, що розв’язанню зазначеної проблеми сприятиме системне реформування всіх складових системи середньої освіти, зокрема, змісту середньої освіти, системи управління середньою освіто, структури середньої освіти, системи державного фінансування середньої освіти, системи підготовки та професійного розвитку вчителів, а також нормативно-правового забезпечення освіти.

«Реформування середньої освіти передбачатиме модернізацію змісту освіти, що вимагає створення принципово нового Державного стандарту середньої освіти, який ґрунтується на компетентнісному та особистісно орієнтованому підходах до навчання, враховує вікові особливості психофізичного розвитку дитини на кожному з рівнів освіти, орієнтується на здобуття школярами умінь і навичок, необхідних сучасній людині для успішної самореалізації в професійній діяльності, особистому житті, громадській активності», – йдеться у Плані пріоритетних дій уряду.

Водночас, за визначенням урядовців, зміст початкової і середньої освіти має задовольняти освітні потреби кожної дитини відповідно до її інтересів, здібностей, життєвих намірів. Планується, що стандарти освіти будуть визначати базові компетентності, необхідні особі для життя відповідно до вимог часу, та які вона має здобути упродовж навчання у школі.

Розробники Плану пріоритетних дій уряду наголошують, що важливим пріоритетом реформування загальної середньої освіти є упорядкування системи документообігу в системі управління середньою освітою. Реалізація цього пріоритету вимагатиме скорочення звітних документів між органами управління різних рівнів та школами, перегляду, оновлення або відміни ряду регуляторних документів, санітарних норм і правил, що регулюють роботу загальноосвітніх навчальних закладів.

Також в документі підкреслюється, що підготовка вчителів на сучасному етапі не відповідає вимогам концепції «Нової української школи», навчально-виховний процес у школах не справджує очікувань і сподівань дітей та їх батьків щодо його якості, ефективності, забезпечення індивідуального підходу, врахування індивідуальних особливостей тощо.

З метою виправлення ситуації, в уряді пропонують вже до кінця 2017 року затвердити новий Державний стандарт початкової загальної освіти та 80 навчальних програм, провести моніторинг якості початкової освіти та визначити стан математичної і читацької компетентностей учнів на етапі закінчення початкової школи.

Також найближчим часом має бути розроблена Концепція розвитку педагогічної освіти, галузева рамка кваліфікацій педагогічних працівників, професійний стандарт вчителя початкової школи та 40 стандартів вищої освіти для педагогічних спеціальностей та спеціалізацій. У 2017 році заплановане розширення мережі опорних шкіл на 100 закладів.

У середньостроковій перспективі заплановане зменшення між якісними показниками середньої освіти у сільських та міських школах, підвищення рейтингового місця України за якістю початкової освіти за показниками Глобального індексу конкурентоспроможності Світового економічного форуму.