Виробнича практика та стажування

Konsultatsii-i-sostavlenie-dokumentov-priem-ofic

У процесі здійснення своєї діяльності у підприємств, установ та організацій які укладають договори з навчальними закладами на проходження учнями або слухачами виробничої практики виникло питання щодо відмінностей стажування студентів від виробничої практики.

З метою збільшення конкурентоспроможності молоді для учнів професійно-технічних і студентів вищих навчальних закладів введене поняття “стажування” (ст.29 Закону України “Про зайнятість населення” від 05.07.2012р.№ 5067 – VI)

З 01.01.2015 року набули чинності зміни, внесені до КЗпПУ Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» від 28.12.2014р. №77- VII, в частині добавлення вимоги до ст.48 КЗпПУ про оформлення трудової книжки не пізніше п’яти днів після початку проходження стажування студентам вищих та учням професійно-технічних навчальних закладів.

Так, студенти вищих та учні професійно-технічних навчальних закладів, що здобули професію (кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним рівнем ”кваліфікований робітник”, “молодший спеціаліст”, “бакалавр”, “спеціаліст” та продовжують навчатися на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні, мають право проходити стажування за професією (спеціальністю), за якою здобувається освіта, на підприємствах, в установах та організаціях, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, на умовах, визначених договором про стажування у вільний від навчання час.

Порядок укладення договору про стажування та типову форму договору затверджує Кабінет міністрів України.

Строк стажування за договором не може перевищувати шести місяців. Запис про проходження стажування роботодавець вносить до трудової книжки.

Згідно до п.7 Постанови КМУ “Про затвердження Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно – технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики ” від 07.06.1999р. учні, слухачі навчальних закладів, які згідно з договором, укладеним між навчальним закладом і підприємством, проходять виробничу практику і виробниче навчання на підприємстві, не включаються до складу (списку) штатного розкладу працівників підприємства. Таким чином, виробнича практика вважається не процесом роботи, а процесом навчання. При проходженні виробничої практики запис в трудовій книжці не здійснюється.

 Начальник управління О.М. Стоянчук та

Головне управління держпраці в Херсонській області