Влада звітує

ИсполкомПро виконання „Програми економічного, соціального  та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2015 рік”

Промисловість

За 2015 рік промисловими підприємствами (за даними підприємств) вироблено продукції в діючих цінах на суму 2640,2 млн.грн., що становить 129% до попереднього року. Завдання по обсягам промислового виробництва, визначені Програмою на рік, виконані на 129,5%.

За 2015 рік (попередні дані) промисловими підприємствами реалізовано продукції (товарів, послуг) на суму 3276,3 млн.грн., що становить 16,8% до всієї реалізованої продукції по області та 152% до 2014 року. Завдання Програми на рік виконано на 153%.

Сільське господарство

Станом на 01.11.2015 року у сільськогосподарських підприємствах міста Нова Каховка валовий збір зернових та зернобобових культур (включаючи кукурудзу) склав 6144,1 тонни, що в 1,5 рази, або на 2084,1 тонни, більше аналогічного періоду минулого року.

Валовий збір соняшнику склав 2291 тонну, що у 3,7 рази (на 1691 тонну) більше обсягів 2014 року та на 48,8% (на 751 тонну) перевищив рекордні обсяги 2013 року.

Валовий збір овочів відкритого ґрунту склав 1978,7 тонни. У порівнянні з попереднім роком спостерігається значне зменшення обсягів валового збору овочевих культур – на 84,2%.

У 2015 році валовий збір плодоягідних культур склав 2084,3 тонни, що на 215,9 тонн, або на 9,4% менше обсягів 2014 року. Винограду зібрано 22572,8 тонн, що по відношенню до обсягів 2014 року менше на 3007,2 тонн, або на 11,7%.

Станом на 01.12.2015 року сільськогосподарськими підприємствами міста посіяно озимих культур на зерно та зелений корм під урожай 2016 року на площі 694 га, що на 12,8% більше відповідного періоду минулого року.

Будівельна діяльність

За 2015 рік обсяг виконаних будівельних робіт склав 82,1 млн.грн. Питома вага в загальному обласному обсязі виконаних будівельних робіт становить 15,6% (2014 рік – 60,2 млн.грн. з питомою вагою 14,2%). Загальнообласний індекс будівельної продукції у 2015 році порівняно з 2014 роком становив 92,2%.

За попередніми підрахунками, у 2015 році обсяг введеного в експлуатацію житла очікується на рівні 13,5 тис.м2, що становить 168,8% до річного планового показника.

За оперативними даними Державної інспекції архітектурно-будівельного контролю, за 2015 рік введено в експлуатацію 283 об’єкта містобудування, в тому числі 132 об’єкта житлового призначення, 60 об’єктів громадського призначення, 38 об’єктів інженерних мереж та 8 об’єктів промислового призначення.

Бюджетом розвитку міста Нова Каховка на 2015 рік (зі змінами) передбачено 22,9 млн.грн.( в тому числі для виконання ремонтно-будівельних робіт на об’єктах міської комунальної власності – 15,8 млн.грн.), що на 29% більше до обсягів 2014 року. На виконання робіт капітального характеру, за рахунок коштів бюджету розвитку, виконано та оплачено робіт на суму 15,4 млн.грн, що складає 99,6% до виконання річного плану та 115% до обсягів 2014 року.

Транспорт

За 2015 рік підприємствами вантажного автомобільного транспорту перевезено 168,24 тис.тонн вантажів, що становить 61,1% до обсягів 2014 року. Вантажооборот склав 25,4 млн.т.км, що становить 54,9% до обсягів 2014 року. Завдання Програми на звітний період виконано на 57,8% та 51% відповідно.

Обсяг пасажирських перевезень (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) порівняно з 2014 роком збільшився на 4% та склав 4144,1 тис.пасажирів, пасажирооборот зменшився на 9,4% та становив 288,2 млн.пас.км. Завдання Програми на рік виконано на 101,3% та на 91,4% відповідно.

Підприємництво

Станом на 01.01.2016 року на обліку в Новокаховській ОДПІ перебувало 1060 юридичних осіб – суб’єктів малого підприємництва та 4121 фізична особа-підприємець. Протягом 2015 року до бюджетів усіх рівнів від суб’єктів малого підприємництва надійшло 163,9 млн.грн. (від фізичних осіб-підприємців – 28 млн.грн., від юридичних осіб – 135,9 млн.грн.), що на 9,2% більше у порівнянні з 2014 роком. До місцевого бюджету суб’єктами малого підприємництва перераховано 111,1 млн.грн. (фізичними особами-підприємцями – 24 млн.грн., юридичними особами – 87,1 млн.грн.), що на 7,9% більше ніж у попередньому році. Платниками єдиного податку за 2015 рік до місцевого бюджету перераховано 13,5 млн.грн., що на 13,3% більше 2014 року. Частка малого підприємництва в надходженнях місцевого бюджету склала 73,3%, в надходженнях до бюджетів усіх рівнів – 36,6%.

Упродовж 2015 року реєстраційною службою Новокаховського міського управління юстиції зареєстровано 358 фізичних осіб-підприємців та 97 юридичних осіб. Проведено державну реєстрацію припинення 932 фізичних осіб-підприємців та 33 юридичних осіб.

У 2015 році в міському центрі зайнятості 60 безробітних осіб одержали одноразову допомогу для започаткування власної справи.

Станом на 01.01.2016 року по місту діє 24 регуляторних акта. Протягом січня-грудня 2015 року було прийнято 10 регуляторних актів. Постійно проводиться робота по відстеженню результативності регуляторних актів: здійснено 11 базових відстежень, 1 повторне та 2 періодичних. Розділ „Регуляторна діяльність” оновлено на офіційному сайті міста Нова Каховка.

За 2015 рік до центру надання адміністративних послуг надійшло 3838 звернень для отримання адмінпослуг. Кількість наданих за звітний період адміністративних послуг – 3825, кількість відмов у наданні послуг – 73.

Сфера торгівлі та послуг

Оборот роздрібної торгівлі (з урахуванням обороту підприємств – юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, ринків з продажу сільгосппродукції та неформальних ринків) у першому півріччі 2015 року склав 1136,3 млн.грн., що становить 82,2% до першого півріччя 2014 року. Частка обороту роздрібної торгівлі міста Нова Каховка в загальнообласному обсязі за перше півріччя 2015 року склала 10,2%. Завдання Програми на звітний період виконано на 115,2%.

За січень-вересень 2015 року реалізовано послуг на суму 169,3 млн.грн., що на 15,5% більше відповідного періоду минулого року. Завдання Програми на звітний період виконано на 109,7%. Реалізовано послуг населенню на суму 40,9 млн.грн., що становить 96,9% обсягу січня-вересня 2014 року. Частка послуг, реалізованих населенню, у загальному обсязі становить 24,2%, що на 4,6 відсоткових пункти менше січня-вересня 2014 року.

Робота житлово-комунального господарства міста забезпечувала першочергові потреби населення, підприємств та організацій міста необхідними послугами. Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг за січень-листопад 2015 року становив 101,2%, у тому числі у листопаді 108,1%. Станом на 01.12.2015 року заборгованість населення міської ради з оплати житлово-комунальних послуг (у порівнянні з початком року) зменшилась на 2,2 млн.грн., або на 21% та склала 8,2 млн.грн.

Інвестиції та зовнішньоекономічна діяльність

За дев’ять місяців 2015 року в розвиток економіки міста за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 87,5 млн.грн. капітальних інвестицій, що становить 5,2% загальнообласного обсягу. Завдання Програми на звітний період виконано на 109%. Обсяг капітальних інвестицій в розрахунку на одну особу за звітний період склав 1257,2 грн.

Основним джерелом фінансування капітальних інвестицій є власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 78,5% (68,7 млн.грн.) капіталовкладень. За видами матеріальних активів капітальні інвестиції розподілені наступним чином: у машини, обладнання та інвентар вкладено 35,9% (31,4 млн.грн.) капітальних інвестицій, у довгострокові біологічні активи рослинництва – 33,2% (29,0 млн.грн.), у житлові будівлі – 14,1% (12,3 млн.грн.), у нежитлові будівлі та інженерні споруди – 12,6% (11,0 млн.грн.).

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених в економіку міста Нова Каховка, на 01.10.2015 року становив 8,5 млн.дол.США (4,6% до загального обсягу по області), що становить 60,4% до обсягів інвестицій на початок року. Завдання програми на рік виконано на 51%. В розрахунку на одну особу населення припадає 122,7 дол.США. Зменшення обсягів іноземних інвестицій відбулось за рахунок переоцінки, втрат та курсової різниці. Інвестиції вкладені нерезидентами з 15 країн світу. Найбільші обсяги іноземного капіталу зосереджено на підприємствах будівництва (38,4% загального обсягу). Також значні обсяги вкладені у промислові підприємства та ті, які займаються тимчасовим розміщуванням та організацією харчування.

Зовнішньоторговельний обіг товарами підприємств та організацій за січень-листопад 2015 року склав 23,84 млн.дол.США, що на 48,2% менше відповідного періоду 2014 року. При цьому обсяги експорту у порівнянні з січнем-листопадом 2014 року зменшились на 49,1%, обсяги імпорту зменшились на 45,7% і, відповідно, становлять 17,75 млн.дол.США та 6,09 млн.дол.США. Сальдо зовнішньої торгівлі залишається позитивним і складає 11,66 млн.дол.США. Коефіцієнт покриття експортом імпорту по місту становить 2,9 (в середньому по області – 1,7). Зовнішньоторговельні операції товарами підприємства міста здійснювали з партнерами 35 країн світу. Завдання, що визначені Програмою на звітний період, з експортних поставок виконано на 55%, з імпортних – на 53,5%.

За оперативною інформацією фінансовий результат діяльності великих та середніх підприємств по місту Нова Каховка за січень-вересень 2015 року склав 45,6 млн.грн. збитку (за січень-вересень 2014 року фінансовий результат складав 107,9 млн.грн. збитку). Прибутково спрацювали 57,9% підприємств, що на 16,2 відсоткових пункти більше ніж за відповідний період минулого року, збитково – 42,1%. Загальна сума прибутку, який одержали прибуткові підприємства упродовж січня-вересня 2015 року, склала 116,5 млн.грн. (за січень-вересень 2014 року – 38,4 млн.грн.), загальна сума збитків збиткових підприємств склала 162,1 млн.грн. (за січень-вересень 2014 року – 146,3 млн.грн.).

Фінанси

У січні-грудні 2015 року Новокаховською ОДПІ до загального фонду Державного бюджету забезпечено надходження у сумі 355,8 млн.грн., виконання індикативів становило 115,2% (+47 млн.грн.).

За 2015 рік по загальному фонду Зведеного бюджету м.Нова Каховка виконання доходної частини з урахуванням трансферів склало 340,3 млн.грн., що становить 102,1% до плану на звітний період.

Власних доходів надійшло у сумі 130,8 млн.грн., що на 46,5 млн.грн. (55,2%) в співставних значеннях більше надходжень за 2014 рік.

Відмічається перевиконання планових показників за основними бюджетоутворюючими податками та платежами, а саме: податку на доходи фізичних осіб – 104,2%; податку на майно – 114,1%, у тому числі плати за землю – 112,9%; акцизного податку з реалізації через роздрібну торгівлю підакцизних товарів – 100,9%; єдиного податку – 105,5%.

Виконання видаткової частини бюджету м.Нова Каховка за 2015 рік склало 350,5 млн.грн., в тому числі: загальний фонд – 314,1 млн.грн., спеціальний – 36,4 млн.грн.

У сумі видатків загального фонду бюджету міста, найбільшу питому вагу складають видатки на соціальний захист населення – 34% та на освіту – 32,2%. У сумі видатків спеціального фонду бюджету міста найбільшу питому вагу склали видатки бюджету розвитку – 75%.

За 2015 рік показник надходження сум єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування доведено у сумі 396,7 млн.грн., виконання індикативного показника ДФС України становить 104,6%, з темпом росту до 2014 року 105,5% (+9млн.грн.).

У 2015 році на рахунок Пенсійного фонду України, при плані 1672,7 тис.грн., від суб’єктів господарювання надійшло коштів у сумі 2012,8 тис.грн., тобто 120,3% до завдання. Порівняно з попереднім роком власні доходи зменшились на 207,5 тис.грн., або на 9,3%. Виплата пенсій та грошової допомоги упродовж 2015 року забезпечувалась своєчасно та в повному обсязі, заборгованість із виплати пенсій відсутня.

Соціальна сфера

Середньомісячна заробітна плата нарахована на одного штатного працівника станом на 01.10.2015 року склала 3167 грн., що становить 110,9% до відповідного періоду попереднього року та 107,2% до середнього рівня по області. По відношенню до мінімальної заробітної плати (1378 грн.) більше у 2,3 рази. Завдання Програми на рік виконано на 105%.

Станом 01.12.2015 року загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати по місту склала 154,6 тис.грн., що на 222,4 тис.грн., або на 59%, менше обсягу заборгованості на початку року.

Кількість новостворених постійних робочих місць у 2015 році склала 429 одиниць, що на 87 робочих місць більше 2014 року. Завдання Програми на рік виконано на 126%.

За інформацію міського центру зайнятості показник середньомісячного зареєстрованого рівня безробіття у 2015 році склав 2,6% середньорічної кількості населення працездатного віку. У пошуках роботи з питань працевлаштування звернулось 3449 незайнятих трудовою діяльністю громадян, що на 6,3% більше ніж у 2014 році.

Станом на 01.01.2016 року на обліку перебувало 1145 безробітних осіб, що на 0,2% більше відповідної дати попереднього року. Серед зазначеної категорії громадян 87,8% призначено допомогу по безробіттю. За сприяння служби зайнятості працевлаштовано 1292 безробітних громадян проти 1200 за 2014 рік.

У 2015 році середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, становила 0,9 тис.осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 1151 грн., що на 16,4% менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1378 грн.).

Значна увага приділяється забезпеченню соціально-економічних прав громадян, підвищенню матеріального достатку та соціальної захищеності, особливо найбільш вразливих категорій населення – сімей з дітьми, інвалідів, людей похилого віку. Забезпечено своєчасну виплату всіх основних видів державної допомоги.

У 2015 році до управління праці та соціального захисту населення з питань призначення різних видів державної допомоги звернулось 13954 громадянина, що на 59,8% більше ніж у 2014 році, з них 12644 громадянам (90,1%) призначено допомог, в тому числі державну допомогу згідно Закону України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми” – 1911.

За 2015 рік субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 9470 домогосподарствам міської ради (у 2014 році – 2640 домогосподарствам). Загальна сума призначених за цей період субсидій становила 3482,2 тис.грн. (у 2014 році – 737,2 тис.грн.). У грудні отримали субсидії, з урахуванням призначень минулого року, 8084 домогосподарств.

Станом на 01.01.2016 року на обліку перебуває 83 особи з числа учасників антитерористичної операції, яких звільнено від сплати за користування житлово-комунальними послугами. У серпні-вересні 2015 року організовано відпочинок у санаторії „Чайка” (с.Лазурне Скадовського району) для 38 осіб, зокрема для 17 учасників АТО та 21 особи з членів їхніх сімей. Для учасників АТО та сім’ям, члени яких загинули під час проведення АТО, було виділено 105 земельних ділянок загальною площею 12,225 га для індивідуального будівництва. На виконання заходів Програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, у серпні 2015 року в ДОТ „Чайка” (с.Лазурне Скадовського району) оздоровлено 30 дітей, серед яких 10 дітей учасників бойових дій або один із батьків бере участь у проведенні АТО, 20 дітей внутрішньо переміщених осіб. Налагоджено співпрацю між управлінням праці та соціального захисту населення, міським військовим комісаріатом та громадською організацією „Учасники АТО „Біла стріла”.

З питань призначення пенсій, надання соціальних гарантій інвалідам, ветеранам війни та праці, потерпілим на ЧАЕС, протягом 2015 року до управління звернулось 1442 громадянина.

У 2015 році за рахунок коштів міського бюджету надано:

  • фінансову підтримку громадській організації ветеранів війни та праці (57,5 тис.грн.);
  • фінансову підтримку громадській організації „Учасники АТО „Біла стріла” (29,9 тис.грн.);
  • пільги інвалідам по зору І та ІІ груп, інвалідам на візках та почесним громадянам міста (213,7 тис.грн.);
  • персональну надбавку почесним громадянам міста та нагородженим відзнакою „За заслуги перед містом” (43,6 тис.грн.);
  • фінансову підтримку родині загиблого у Афганістані воїна-інтернаціоналіста (6,0тис.грн.);
  • фінансову підтримку сім’ї загиблого учасника антитерористичної операції С.Підгорного (48,0 тис.грн.);
  • матеріальну допомогу на поховання (24,0 тис.грн.).

В галузі охорони здоров’я в поширеності захворювань серед дорослого населення на першому місці знаходяться хвороби системи кровообігу – 681,5 на 1000 населення (655,9 – за 2014 рік), на другому – хвороби органів травлення – 262,4 на 1000 населення (254,4), на третьому місці – хвороби сечостатевої системи – 174,8.

Серед поширеності захворювань у підлітків та дітей до 14 років на першому місці знаходяться хвороби органів дихання з показником у підлітків – 872,0 (у 2014 році – 739,5) у дітей до 14 років – 1159,5 (1193,5), на другому місці у підлітків – хвороби ока з показником 153,6, у дітей до 14 років – хвороби шкіри та підшкірної клітковини з показником 163,7.

Протягом року спостерігається зменшення показників причин загальної смертності, а саме: на першому місці знаходяться хвороби системи кровообігу при зменшення показника 8,99 проти 10,8 на 1000 населення з питомою вагою 63,9%, на другому – злоякісні новоутворення з показником 2,0 (2,49) з питомою вагою 14,1%; на третьому місці – травми та отруєння з показником 0,22 (0,18).

Всього прооперовано 2455 хворих (за 2015 рік – 2453 хворих). Післяопераційна летальність збільшилась з 0,69 до 0,94, в розрахунку на 100 оперованих померло 23 оперовані людини проти 17 у 2014 році.

Медична допомога вагітним у жіночій консультації залишилася на рівні минулого року (100% обстеження вагітних на ВІЛ та УЗД). У 2015 році прийнято 595 пологів проти 632 у 2014 році.

Демографічна ситуація характеризується збереженням тенденції скорочення чисельності населення. Станом на 01.12.2015 року на території Новокаховської міськради, за оцінкою, проживало 68,1 тис.осіб. Упродовж січня-листопада 2015 року чисельність наявного населення зменшилася на 445 осіб: за рахунок природного скорочення на 349 осіб та міграційного скорочення на 96 осіб.

Рівень народжуваності у січні-листопаді 2015 року порівняно з відповідним періодом минулого року зменшився з 9,9 до 9,1 немовлят на 1000 жителів, а рівень смертності збільшився з 14,4‰ до 14,7‰.

Гуманітарна сфера

Освітній простір міста забезпечує потреби усіх категорій населення у навчанні, вихованні та наданні різних видів освітніх послуг. На початок 2015/16 навчального року в місті функціонує 14 загальноосвітніх навчальних закладів, у яких навчається 6446 учнів. Мережу дошкільних навчальних закладів збережено. Всього охоплено дошкільною освітою 2912 дітей. Дітей віком від трьох до шести років охоплено різними формами дошкільної освіти на 93%. З 01.09.2015 року у с.Обривка відкрився дитячий садок з однією садовою групою, яку відвідує 25 дітей. При Маслівській ЗОШ та Корсунській ЗОШ відкрито 2 підготовчих групи, які відвідують 30 вихованців.

У період з 02 по 19 червня 2015 року на базі 7 навчальних закладів та 5 позашкільних закладів працювали табори відпочинку з денним перебуванням дітей.

В галузі фізичної культури та спорту збережено та діє мережа дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в яких займається 937 дітей (15% від усієї кількості дітей шкільного віку). В футбольних секціях, які створені при громадській організації спортивний клуб „Енергія”, займається 65 дітей, а при футбольному клубі „Таврія” – 30 дітей.

З початку 2015 року в місті проведено 247 спортивно-масових заходів, 119 з яких серед юнаків та дівчат шкільного віку.

Станом на 01.01.2016 року на обліку служби у справах дітей виконавчого комітету Новокаховської міської ради перебуває 137 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Загальний відсоток влаштування статусних дітей до сімейних форм виховання становить 88,3%, що на 1,1 відсоткових пункти менше ніж на 01.01.2015 року. На території Новокаховської міської ради діють три прийомні сім’ї, в яких виховуються 6 дітей, позбавлених батьківського піклування.

Станом на 01.01.2016 року мають житло на праві власності 29 статусних дітей, на праві користування – 70; не мають житла – 38; 8 перебувають на квартирному обліку; 28 статусних дітей потребують постановки на квартирний облік по досягненню 16-річного віку; 2 дітей, позбавлених батьківського піклування, за висновками медико-психологічної комісії будуть визнані недієздатними, тому не потребують постановки на квартирний облік.

Протягом 2015 року в галузі культури проведено 30 культурно-мистецьких заходів, забезпечено збереження та повноцінну роботу мережі культурно-мистецьких закладів, утримання художніх аматорських колективів.

З метою розвитку туристичної діяльності в місті у 2015 році були проведені чотири заходи.

У 2015 році в екологічному напрямку виконано роботи з реконструкції дільниці головного самопливного каналізаційного колектора до КНС №2А довжиною 75 м; обладнання двох закритих дренажних колекторів загальною довжиною 145 м.

Протягом 2015 року в рамках проведення заходів з благоустрою та озеленення на території міста висаджено більше 500 молодих дерев декоративних порід. До Дня довкілля та місячників з благоустрою території населених пунктів міської ради у квітні та вересні 2015 року проведено заходи з організації екологічних та природоохоронних акцій при залученні студентської та учнівської молоді, громадських організацій.

На території Новокаховської міської ради щомісяця проводиться перевірка готовності системи оповіщення населення на випадок надзвичайної ситуації. Через засоби масової інформації розміщено 77 оголошень по діям населення при виникненні можливих надзвичайних ситуацій. У 2015 році було проведено: технічну інвентаризацію 40 захисних споруд цивільного захисту; перевірку 230 підвальних приміщень; спеціальні тренування у 33 підприємствах міста; тижні безпеки у 14 дошкільних закладах; дні цивільного захисту у 21 шкільному закладі; тренування з організації гасіння лісових пожеж; штабне тренування з питання реагування на надзвичайну ситуацію, яка може виникнути у наслідок африканської чуми свиней. Також на 76 підприємствах, установах та організаціях проведено перевірку стану цивільного захисту, налагоджено роботу з укладання договорів на мобілізаційне завдання, здійснено звірку даних військового обліку у міському військовому комісаріаті.

                                                     Л. Г. Чурсинов, перший заступник міського голови