Як уряд планує реформувати заклади культури та бібліотеки

альтанкаРеформи… В два останні роки ми всі звикли, що про реформи всі багато кажуть. Але це десь там, у Києві, Херсоні. А до нас цей реформаторський вал поки дійде… І ось він дійшов. Спочатку освіта, тепер культура. Що ж чекає працівників закладів культури у нашому місті в разі прийняття Верховною Радою низки Законів, що на думку Кабміну та його керівника А.Яценюка забезпечать виконання бюджету країни у 2016 році.
В «Проекті Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо стабілізації фінансового стану держави та удосконалення окремих положень соціальної політики)» (№3689 від 11.12.2015р.) першими пунктами в розділі І. «Внести зміни до таких законодавчих актів України» йдуть зміни до частини першої статті 26 Закону України “Про культуру” (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 24, ст. 168) та Статті 26 Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу” (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., №7, ст. 45). Цими змінами бібліотекам та музеям дозволяється ведення господарської діяльності і отримання коштів від «від господарської діяльності, надання платних послуг; кошти, одержані за роботи (послуги), виконані закладом культури на замовлення підприємств, установ, організацій та фізичних осіб; доходи від реалізації продукції майстерень, підприємств, цехів і господарств, від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання; гранти, благодійні внески, добровільні пожертвування, грошові внески, матеріальні цінності, одержані від фізичних і юридичних осіб, у тому числі іноземних; кошти, отримані державними і комунальними закладами культури як відсотки на залишок власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти, і розміщених на поточних рахунках, відкритих в банках державного сектору.»
Тіж самі права на заробляння коштів надаються і музеям. Пункт 3 Проекту вносить зміни до статті 13 Закону України “Про музеї та музейну справу” (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 25, ст. 191): «…кошти, що надходять від господарської діяльності, надання платних послуг, у тому числі за відвідування музеїв і виставок; кошти, одержувані за науково-дослідні та інші види робіт, які виконує музейний заклад на замовлення підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян та громадян; доходи від реалізації сувенірної продукції, предметів народних художніх промислів, видавничої діяльності, від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання; плата за кіно- і фотозйомки; гранти, благодійні внески, добровільні пожертвування, грошові внески, матеріальні цінності, одержані від фізичних і юридичних осіб, у тому числі іноземних».
У Розділі 2 Проекту «Прикінцеві положення» в пункті 5 «Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом» доручається:
«забезпечити розширення переліку платних послуг, які можуть надаватися державними та комунальними закладами освіти, науки, культури, засобів масової інформації та іншими бюджетними установами;

переглянути та встановити економічно обґрунтовані розміри платних послуг, що надаються бюджетними установами; забезпечити перегляд нормативів забезпечення населення публічними бібліотеками та клубними закладами з урахуванням демографічної ситуації;
забезпечити перегляд типових/примірних штатів бюджетних установ з метою скорочення керівного, адміністративного, управлінського, господарсько-обслуговуючого персоналу, водіїв, робітників, що обслуговують громадські будівлі, щонайменше на 10 відсотків;»
Пункт 7 Проекту Закону зобов’язує «Обласні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування забезпечити: побудову нової моделі надання послуг музеями та бібліотеками, розширення переліку послуг з організації дозвілля населення з використанням новітніх технологій; створення на базі бібліотек державної та комунальної власності центрів обслуговування громадян, основним завданням яких є задоволення потреб громадян у публічній інформації, забезпечення їх доступу до державних та регіональних електронних інформаційних ресурсів, надання консультативних послуг з питань електронного оформлення звернень до органів державної влади».
Більш докладно про зміни, що будуть відбуватися у всій царині культури у нашому місті, ми будемо знати десь на початку весни. Але вже зараз ясно: скорочення на 10% персоналу, звуження мережі бібліотек і повне переформатування їх діяльності – ось до чого треба готуватися всім працівникам закладів культури.

Віктор Васильєв