Як відпрацювала економіка Нової Каховки за 10 місяців 2017 року

Промисловість

За січень-жовтень 2017 року (за статистичними даними) промисловими підприємствами реалізовано продукції (товарів, послуг) на суму 1864,1 млн.грн., що становить 79,1% до січня-жовтня 2016 року. Питома вага реалізованої промислової продукції в загальнообласному обсязі з початку поточного року збільшилась з 7,3% до 8,9%. Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення склав 27493грн., що на 20,3% менше відповідного періоду 2016 року та на 38,3% більше обласного показника.

Сільське господарство.

В сільському господарстві станом на 01 листопада 2017 року (за даними статистики) зібрано зернових та зернобобових культур на площі 1273,3га, що становить 101,8% до відповідної дати 2016 року. Валовий збір склав 5956,4тонн, що на 14,7% більше відповідного періоду минулого року. Урожайність становила 46,8ц/га, що на 5,3ц/га більше аналогічного періоду 2016 року.

Протягом січня-жовтня 2017 року сільськогосподарськими підприємствами та фермерами Новокаховської міської ради реалізовано: зернових культур – 14,7тис.тн., що в 1,2 рази більше січня-жовтня 2016 року; насіння соняшнику – 3,4тис.тн.(на 60,2% менше); овочів – 12,3тис.тн.(в 2,2 рази більше); плодів та ягід – 2,2тис.тн. (в1,8 рази більше).

Станом на 01 листопада 2017 року у сільськогосподарських підприємствах та підприємствах, що займаються зберіганням та переробкою культур, наявність зернових та зернобобових склала 45,3 тис.тн, що становить 90% до обсягів відповідного періоду 2016 року. Наявність соняшнику склала 3063,2тн., що в 1,5 рази більше  січня-жовтня минулого року.

Будівельна галузь.

За січень-жовтень 2017 року обсяг будівельних робіт, які виконано власними силами будівельно-монтажних підприємств, склав 103,2млн.грн. Питома вага в загальному обласному обсязі виконаних будівельних робіт становить 16,4% (січень-жовтень 2016 року – 81,8млн.грн з питомою вагою 16,9%).

За січень-вересень 2017 року по Новокаховській міській раді прийнято в експлуатацію 1503мзагальної площі житла, або 3,7% загальнообласного обсягу, що на 79,1% менше введення січня-вересня 2016 року (в цілому по області зменшення на 13%).

Транспорт.

Підприємствами, які здійснюють автоперевезення, за січень-жовтень 2017року перевезено 89тис.тонн вантажів, що становить 65,3% до аналогічного періоду 2016 року. Вантажооборот склав 25,4млн.т.км., що становить 82,4% до обсягу січня-жовтня 2016 року.

Обсяги пасажирських перевезень (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами – підприємцями) за січень-жовтень 2017 року становили 4276,7тис.пасажирів, що по відношенню до відповідного періоду 2016 року більше на 21,4%, пасажирооборот склав 312,4млн.пас.км., що до січня-жовтня 2016 року більше на 28,2%.

Сфера торгівлі та послуг.

За січень-вересень 2017 року обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг, становив 249,8млн.грн., що до січня-вересня 2016 року становить 133,3%. Протягом дев’яти місяців 2017 року реалізовано послуг населенню на суму 46,1млн.грн., що на 4,5% більше аналогічного періоду минулого року. Частка послуг, реалізованих населенню, у загальному обсязі становить 18,5%, що на 5 відсоткових пункти менше відповідного періоду 2016року. Обсяг реалізованих послуг у розрахунку на одну особу станом на 01 жовтня 2017 року збільшився проти відповідної дати 2016 року на 34,7% та становив 3726,8грн.

Зовнішньоторговельний обіг товарами підприємств за січень-вересень 2017 року склав 17660,3 тис.дол.США, що менше на 11,4% поти січня-вересня 2016 року. При цьому обсяги експорту  зменшились проти січня-вересня минулого року на 7,3%, а обсяги імпорту зменшились на 15,9% і відповідно становлять 9719,3тис.дол.США та 7941тис.дол.США.  Сальдо зовнішньої торгівлі залишається позитивним і складає 1778,3тис.дол.США. (у січні-вересні 2016 року сальдо становило 1041,4тис.дол.США). Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав – 1,2 (за січень-вересень  2016р. – 1,1).

Протягом січня-вересня поточного року зовнішньоторговельні операції товарами підприємства міста здійснювали з партнерами 38 країн світу. Зокрема експортні поставки товарів здійснено до 27 країн світу, імпортні до 21 країни.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених в економіку міста протягом січня-вересня 2017 року, збільшився на 351,6тис.дол.США та станом на 01 жовтня 2017 року становив 7892тис.дол.США.(3,7% до загального обсягу по області), що складає в розрахунку на одну особу 117,6 дол.США.

Найбільші обсяги іноземного капіталу зосереджено у будівництві. Також значні обсяги вкладено у промислові підприємства та які займаються тимчасовим розміщуванням й організацією харчування.

Капітальні інвестиції

За січень-вересень 2017 року у розвиток економіки міста підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 110,3млн.грн. капітальних інвестицій (січень-вересень 2016 року – 130,0млн.грн.), що до загального обласного обсягу становить 3,0% (4,7%). На одну особу протягом січня-вересня поточного року освоєно 1605,9грн. капітальних інвестицій, що проти січня-вересня 2016 року менше 16,6% (1926,4грн.).

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств, за рахунок яких освоєно 74% загального обсягу.

Фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств по Новокаховській міській раді за січень-вересень 2017 року склав 44,3 млн.грн. збитку (загальна сума прибутку – 33,2 млн.грн., збитків – 77,5 млн.грн.). В порівнянні з відповідним періодом минулого року прибутки підприємств збільшились на 2,5%, а збитки зменшились на 42,2%. За дев’ять місяців поточного року прибутково спрацювали 68,2% загальної кількості підприємств, що на 13,2 відсоткових пункти більше відповідного періоду минулого року.

За січень-жовтень 2017 року до загального фонду зведеного бюджету міста Нова Каховка надійшло всього доходів з урахуванням трансфертів в сумі 492,5млн.грн., що становить 134,9% до січня-жовтня 2016 року та 102% виконання завдання звітного періоду.

Доходи населення.

Середньомісячна заробітна плата, нарахована на одного штатного працівника у ІІІ кварталі 2017 року, становила 5386грн., що на 2,6% більше ІІ кварталу поточного року та становить 90,9% до середнього рівня по області (5923грн.). По відношенню до встановленого розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (1684грн) більше в 3,2 рази.

Середньооблікова кількість штатних працівників (по підприємствах, установах, організаціях та їх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у ІІІ кварталі 2017 року склала 11763 осіб, що до І кварталу поточного року становить 105,3% та 7,2% в структурі обласного показника.

У ІІІ кварталі 2017 року прийнято 799 штатних працівників, вибуло – 1024 осіб, що до середньооблікової кількості штатних працівників становить 6,8% та 8,7% відповідно.

За оперативними даними станом на 01 листопада 2017 року заборгованість по заробітній платі склала 156,7тис.грн., яка по відношенню до відповідної дати попереднього року залишилась без змін. Заборгованість утворена по підприємству ТОВ “Новокаховський електромеханічний завод” (в стані припинення
на підставі рішення Господарського суду Херсонської області від 12.06.2017
№923/1054/15 про визнання юридичної особи банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури).

З початку 2017 року субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 19172 домогосподарствам міської ради, що у порівнянні з відповідною датою 2016 року в 1,9 рази більше (на 9103 одиниці). Загальна сума призначених субсидій становила 10,3млн.грн. (січень-жовтень 2016року – 5,5млн.грн.). Середній розмір призначених субсидій на одне домогосподарство у жовтні поточного року зменшився проти жовтня минулого року на 37,9% та становив 313,8грн. (середньообласний показник – 388,4грн.).

Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг за січень-жовтень 2017 року склав 97,3%, що на 1,3 відсоткових пунктів менше обласного  показника (98,6%) та залишився без змін до попереднього місяця (97,3%). Зокрема рівень сплати населенням за послуги по утриманню будинків і споруд та прибудинкових територій склав – 97% (попередній місяць – 94,4%), централізованого водопостачання та водовідведення – 93% (89,7%), газопостачання – 99,3% (101%), вивезення побутових відходів – 94,6% (96,8%).

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг на кінець жовтня 2017р. склала 16,45 млн.грн., що по відношенню до початку року менше на 21,6%, або на 5,5 млн.грн.

Демографічна ситуація.

Станом на 01 жовтня 2017 року розрахункова чисельність наявного населення по Новокаховській міській раді становила 67031 особу. Упродовж січня-вересня 2017 року чисельність наявного населення зменшилася на 464 особи за рахунок природного скорочення на 385 осіб (народилося –378, померло – 763) та міграційного руху на 79 осіб

Рівень народжуваності станом на 01 жовтня 2017 року порівняно з відповідною датою 2016 року збільшився з 7,5 до 8,6 немовлят на 1000 наявного населення, а рівень смертності зменшився з 16,12 до 15,2 на 1000 наявного населення.

Серед причин загальної смертності на першому місці залишаються хвороби системи кровообігу, на другому – злоякісні новоутворення, на третьому – хвороби органів травлення та травми.

Криміногенна ситуація.

За даними прокуратури Херсонської області за січень-вересень 2017 року на території Новокаховської міської раді обліковано 1088 кримінальних правопорушень, що на 22,7% більше аналогічного періоду минулого року (по області збільшення на 19,6%). Зменшилась кількість (з 418 до 385, або на 7,9%) особливо тяжких кримінальних правопорушень (по області кількість таких правопорушень зменшилась на 7,9%). За дев’ять місяців 2017 року зафіксовано одне кримінальне правопорушення, скоєне неповнолітніми та групою осіб, що на 4 випадки менше дев’яти місяців 2016 року. Протягом звітного періоду зафіксовано один випадок кримінального правопорушення скоєного групою осіб, чотири випадки (проти 7 в січні-вересні 2016 року) скоєних особами в стані алкогольного сп’яніння та 262 кримінальних правопорушення (проти 200) скоєні особами, які раніше вчиняли злочини.

Протягом звітного періоду кількість кримінальних правопорушень, скоєних у сфері обігу психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших злочинів проти здоров’я населення збільшились проти відповідного періоду 2016 року в 1,8 рази та станом на 01 жовтня становили 68 випадків. Спостерігається збільшення кримінальних правопорушень, скоєних у сфері господарської діяльності (з 9 до 13); на рівні відповідного періоду минулого року у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг (10). Кількість виявлених осіб, які вчинили кримінальні правопорушення за січень-вересень 2017 року збільшилась проти відповідного періоду минулого року на 46,5% (на 53 особи) та склала 167 осіб.

Відділ економічного розвитку та торгівлі  виконавчого комітету Новокаховської міської ради