Як жила Нова Каховка у січні-квітні?

Промисловість

За  січень-березень 2017 року промисловими підприємствами реалізовано продукції  (товарів, послуг) на суму 573,2 млн.грн., що становить 86% до січня-березня 2016 року та 8,6% до всієї реалізованої продукції по області. Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення склав 8454,2грн., що менше січня-березня минулого року на 13,2% та на 34% більше обласного показника.

Сільське господарство

Протягом січня-квітня 2017 року сільськогосподарськими підприємствами та фермерами Новокаховської міської ради реалізовано: зернових культур – 4,3тис.тонн, що більше в 2,8рази проти січня-квітня 2016 року; пшениці – 1,5тис.тонн (в 1,3 рази більше); насіння соняшнику – 175,8тонн; овочів – 6,8тис.тонн (в 16 разів більше); плодів та ягід – 601 тонна (в 6разів більше).

Наявність зернових на 01 травня 2017 року становила 18,9тис.тонн, що до відповідної дати минулого року становить 115,9% (по області – 56,8%).

Будівельна діяльність

За січень-квітень 2017 року  обсяг будівельних  робіт, виконаних власними силами будівельно-монтажних підприємств, склав 21,4млн.грн. Питома вага в загальному обласному обсязі  виконаних будівельних робіт становить 12,2% (січень-квітень 2016 року – 30,8млн.грн з питомою вагою 22,4%).

За січень-березень 2017 року по Новокаховській міській раді прийнято в експлуатацію 703мзагальної площі житла, або 8,4% загальнообласного обсягу, що на 55,8% менше введення січня-березня 2016 року (в цілому по області зменшення на 57,4%).

У розрахунку на 1000 осіб постійного  населення введено 10,2м2, що становить 129,1% до загальнообласного показника.

Транспорт

Підприємствами, які здійснюють автоперевезення, за січень-квітень 2017року перевезено 29,7тис.тонн вантажів, що становить 56,2% (по області – 109,1%) до аналогічного періоду 2016 року. Вантажооборот склав 9,2млн.т.км., що становить 84,7% (по області – 83,6%) до обсягу січня-квітня 2016 року.

Обсяги пасажирських перевезень (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами – підприємцями) у січні-квітні 2017 року зменшились проти  відповідного періоду 2016 року на 3,8% (по області зменшення на 13,2%) та становили 1270,2 тис.пасажирів, пасажирооборот склав 73,1 млн.пас.км., що до січня-квітня  2016 року менше на 21,2% (по області зменшення на 22,1%).

Сфера торгівлі та послуг.

За січень-березень 2017 року обсяг реалізованих послуг склав 80,6млн.грн., що до січня-березня 2016 року становить 176,2%. Протягом першого кварталу 2017 року реалізовано  послуг населенню на суму 13,2млн.грн., що на 7% менше аналогічного періоду минулого року. Частка послуг, реалізованих населенню, у загальному обласному обсязі становить 16,3%, що на 14,7 відсоткових пункти менше відповідного періоду 2016року.  Обсяг реалізованих послуг у розрахунку на одну особу станом на 01 квітня 2017 року збільшився проти відповідної дати 2016 року на 78% та становив 1195,7грн.

Інвестиції та зовнішньоекономічна діяльність

За січень-березень 2017 року у розвиток економіки міста підприємствами і організаціями за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 33,6млн.грн. капітальних інвестицій (січень-березень 2016 року – 47,8млн.грн.), що до загального обласного обсягу становить 3,7% (5,8%). На одну особу протягом першого кварталу поточного року освоєно 489грн капітальних інвестицій, що проти першого кварталу 2016 року менше 29,2%.

Зовнішньоторговельний обіг товарами підприємств за січень-березень 2017року склав 7375,4 тис.дол.США, що більше в 1,2 рази поти січня-березня 2016 року. При цьому обсяги експорту  збільшились проти січня-березня минулого року в 1,6рази, а обсяги імпорту зменшились на 13,5% і відповідно становлять 4420,1тис.дол.США та 2955,3тис.дол.США. Сальдо зовнішньої торгівлі є позитивним і складає 1464,8тис.дол.США. (у січні-березні 2016 року сальдо було від’ємне і становило 0,7млн.дол.США). Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав – 1,5 (за січень-березень 2016р. – 0,8). (Середньообласний показник – 1,5).

Протягом першого кварталу поточного року  зовнішньоторговельні операції товарами підприємства міста здійснювали з партнерами 27 країн світу. Зокрема експортні поставки товарів здійснено до 21 країни світу,  імпортні до 11 країн.

Найбільші обсяги експортних поставок здійснювались до Російської Федерації – 35,9% до загального обсягу експорту міста, до Ірану – 11,7%, Чехії -9,9% та Молдови – 9%. Найбільшу питому вагу у загальному обсязі імпорту мали:  Китай – 24,9% до загального обсягу імпорту міста, Молдова – 17,6% Грузія і Російська Федерація – по 6,8% та Італія – 5,9%.

Основу товарної структури експорту м.Нова Каховка склали продукти рослинного походження (34,9% до загального обсягу), механічне та електротехнічне обладнання (27,4%) і недорогоцінні метали та вироби з них  (25,9%); в імпорті товарів найбільша питома вага припадала на поставки механічного та електротехнічного обладнання (56,9% загального обсягу) та готових харчових продуктів (24,4%).

Фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств по Новокаховській міській раді за січень-березень 2017 року склав 23,7 млн.грн. збитку (загальна сума прибутку – 16,3 млн.грн., збитків – 40 млн.грн.). В порівняні з відповідним періодом минулого року прибутки підприємств збільшились в 2,1 рази, а збитки зменшились на 59,4%. За перший квартал поточного року прибутково спрацювали 68,2% загальної кількості підприємств, що на 13,2 відсоткових пункти більше відповідного періоду минулого року.

За січень-квітень 2017 року до загального фонду зведеного бюджету міста Нова Каховка надійшло всього доходів з урахуванням трансфертів в сумі 220,3млн.грн., що становить 160% до січня-лютого 2016 року та 101,9% виконання завдання звітного періоду.

Доходи населення

Середньомісячна номінальна заробітна плата нарахована на одного штатного працівника станом на 01 квітня 2017року становила 4740,12грн. (середньообласний показник – 5188,37грн.), що на 40,3% більше відповідної дати 2016 року та становить 91,4% до середнього рівня по області. По відношенню до встановленого розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (1600грн) більше  в 3 рази.

Середньооблікова  кількість штатних працівників (по підприємствах, установах, організаціях та їх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб)  станом на 01квітня 2017 року  склала 11,8 тис.осіб, що до 01 квітня 2016 року  становить 98%.

За оперативними даними станом на 01 травня 2017 року заборгованість по заробітній платі  склала 156,7тис.грн., яка по відношенню до відповідної дати попереднього року залишилась без змін.

У січні-квітні 2017 року субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 5043 домогосподарствам міської ради, що у порівнянні з відповідним періодом 2016 року на 24% більше (на 979 одиниць). Загальна сума призначених субсидій становила 6,9млн.грн.(січень-квітень 2016року – 4,2млн.грн.).

Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг за січень-березень 2017 року склав 84,4%, що на 47,1 відсоткових пунктів менше січня-березня 2016 року (обласний показник – 76,5%).

За статистичними даними станом на 01 квітня 2017 року заборгованість населення міської ради з оплати житлово-комунальних послуг становила 13,8 млн.грн.

Демографічна ситуація

Протягом січня-березня 2017 року розрахункова чисельність наявного населення по Новокаховській міській раді зменшилась на 184 особи та станом на 01 квітня 2017року становила 67311осіб. Упродовж січня-березня 2017 року чисельність наявного населення зменшилася, порівняно з початком року, на 184 особи виключно за рахунок природного скорочення (народилося – 109, померло – 293).

Рівень народжуваності станом на 01 квітня 2017 року порівняно з відповідною датою минулого року зменшився з 7,7 до 6,6 немовлят на 1000 наявного населення, а рівень смертності збільшився з 17  до 17,6 на 1000 наявного населення.

Ринок праці.

Кількість зареєстрованих безробітних станом на 01 квітня 2017 року склала 634 особи (66,6% до січня-березня 2016 року), з них жінки складали 52,5%, молодь у віці до 35 років – 34,7%. Допомогу по безробіттю отримували 85,5% осіб, які мали статус безробітного. У першому кварталі 2017 року проти першого кварталу 2016 року в 8,6рази збільшилась потреба роботодавців у працівниках для заміщення вільних робочих місць (вакантних посад) та склала 69 місць