Як жила Нова Каховка в січні – квітні

НК Промисловість

За попередніми даними у січні-квітні 2016 року промисловими підприємствами міста реалізовано продукції (товарів, послуг) на суму 980,8 млн.грн., що становить 13,2% до всієї реалізованої продукції по області та 100,1% до обсягів січня-квітня 2015 року.

Будівельна галузь

За січень-квітень 2016 року підприємствами міста виконано будівельних робіт на суму 30,8 млн.грн. (за січень-квітень 2015 року – 8,1 млн.грн.) з питомою  вагою міста в загальнообласному обсязі виконаних будівельних робіт – 22,4%, що на 13,3 відсоткових пункти більше відповідного періоду минулого року.

Загальнообласний індекс будівельної продукції у січні-квітні 2016 року   порівняно з січнем-квітнем 2015 року становив 142,3%.

У І кварталі 2016 рік по місту введено в експлуатацію 1,5 тис.мзагальної площі житла, що становить 26,6% до І кварталу 2015 року.

Інвестиції та зовнішньоекономічна діяльність

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених в економіку міста Нова Каховка, станом на 01.04.2016 року становив 7,7 млн.дол.США (3,8% до загального обсягу по області), що становить 98,8% обсягів інвестицій на початок року. В розрахунку на одну особу населення припадає 111,3 дол.США. При цьому лише за рахунок курсової різниці загальний обсяг прямих іноземних інвестицій за 2015 рік зменшився на 93,4 тис.дол.США. Інвестиції були вкладені нерезидентами з 6 країн світу.

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств міста за січень-березень 2016 року характеризується від’ємним сальдо зовнішньої торгівлі, яке склало           -177,2 тис.дол.США. Коефіцієнт покриття експортом імпорту по місту – 0,9. Зовнішньоторговельний обіг товарами підприємств та організацій склав 5655 тис.дол.США. Обсяги експорту у порівнянні з січнем-березнем 2015 року зменшились на 43,1% та становили 2738,9 тис.дол.США, обсяги імпорту збільшились на 17,4% та становили 2916,1 тис.дол.США.

Зовнішньоторговельні операції товарами підприємства міста здійснювали з партнерами 22 країн світу. Найбільші обсяги експортних поставок здійснювались
до Туркменістану – 38,7% (1034,5 тис.дол.США), Російської Федерації – 19,5% від загального обсягу експорту (533,8 тис.дол.США), Молдови – 12,7% (346,8тис.дол.США). Найбільшу питому вагу в загальному обсязі імпорту мали Китай – 34,3% (999,1 тис.дол.США) та Туреччина – 29,1% (849,1 тис.дол.США). Основу товарної структури експорту м.Нова Каховка у січні-лютому 2016 року складали: електричні машини – 57,8% та продукти рослинного походження – 18,8% загального обсягу експорту міста. Імпорт товарів на 71,6% складався з поставок машин, обладнання та механізмів, електротехнічного обладнання.

Транспорт

Станом на 01 квітня 2016 року підприємствами вантажного автомобільного транспорту перевезено 38,7 тис.тонн вантажів, що становить 85% до обсягів відповідного періоду минулого року. Вантажооборот склав 7,5 млн.т.км, що становить 119,6% до обсягів січня-березня 2015 року.

Обсяг пасажирських перевезень (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) порівняно з січнем-березнем 2015 року збільшився на 2,9% та склав 965,2 тис.пасажирів, пасажирооборот залишився на рівні відповідного періоду минулого року та становив 68,1 млн.пас.км.

Сфера торгівлі та послуг

Обсяг роздрібного товарообігу підприємств-юридичних осіб у І кварталі 2015 році склав 230,6 млн.грн. з індексом фізичного обсягу товарообороту до попереднього року – 100,1%. Частка обороту роздрібної торгівлі міста Нова Каховка в загальнообласному обсязі склала 9%.

Станом на 01.05.2016 року на території міста функціонують
5 ринків (з них 4 – у Новій Каховці, 1 – в Таврійську) та 3 торгових містечка, 240 підприємств оптової торгівлі, 1200 підприємств роздрібної торгівлі (у тому числі 16 супермаркетів та 75 кіосків), 74 заклади ресторанного господарства, 42 аптечних заклади та 111 підприємств сфери послуг.

В Дніпрянській селищній раді розташовано 33 заклади торгівлі та ресторанного господарства (в тому числі 31 заклад належить фізичним особам-підприємцям, 2 – юридичним особам), на території Райської сільської ради функціонує 14 торгових точок, де 13 належить фізичним особам-підприємцям та 1 – юридичним особам.

Постійно проводиться активна робота з інформування суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у сфері торгівлі, ресторанного господарства та послуг, про необхідність неухильного дотримання чинного законодавства України про мови, оформлення вивісок, розкладів роботи,   „куточків споживача”, цінників тощо державною мовою.

Залишається проблемним питанням забезпечення прав споживачів на належну якість товарів та наданих послуг.

Протягом І кварталу 2016 року інспекцією у справах захисту прав споживачів було перевірено 8 суб’єктів господарської діяльності, за результатами яких встановлено 10 порушень правил торгівлі та надання послуг. Також  розглянуто 54 звернень від споживачів на неякісні товари та послуги, де було  задоволено 39 скарг.

Робота житлово-комунального господарства міста забезпечувала першочергові потреби населення, підприємств та організацій міста необхідними послугами. Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг за січень-лютий 2016 року становив 145,1%. Станом на 01.03.2016 року заборгованість населення міської ради з оплати житлово-комунальних послуг (у порівнянні з початком року) значно зменшилась на 4,4 млн.грн., або на 62,3% та склала 2,7 млн.грн.

Доходи населення

За січень-березень 2016 року субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 3526 домогосподарствам міської ради (за січень-березень 2015 року – 299).

Загальна сума призначених за цей період субсидій становила 3,9 млн.грн. (у січні-березні 2015 року – 114,8 тис.грн.). У січні-березні отримали субсидії, з урахуванням призначень минулого року, 11013 домогосподарств, що у 5 разів більше січня-березня минулого року.

Демографічна ситуація

Демографічна ситуація характеризується збереженням тенденції скорочення чисельності населення. Станом на 01.04.2016 року на території Новокаховської міськради проживало 67,93 тис.осіб. Упродовж січня-березня 2016 року чисельність наявного населення зменшилася, порівняно з початком року, на 179 осіб за рахунок природного скорочення на 156 осіб (народилося – 131, померло – 287) та міграційного скорочення на 23 особи (прибуло – 100, вибуло – 123).

 

Т. Малій, начальник відділу економічного розвитку та торгівлі виконавчого комітету Новокаховської міської ради