ЄБРР частково профінансує проект «Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська»

electroenergiya

Державне підприємство «Національна енергетична компанія «Укренерго» звернулось до Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) з проханням щодо фінансування частини проекту «Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська» (Проект), – про це повідомляється на сайті підприємства.

В рамках запропонованого Проекту, орієнтовна загальна вартість якого становить приблизно 350 млн. євро (без ПДВ), передбачається закупівля наступних товарів, робіт та послуг:

Пакет 1. Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська (довжиною приблизно 190 км), в т.ч. спорудження ремонтно-експлуатаційного пункту (РЕП) і волоконно-оптичної лінії зв’язку (ВОЛЗ).

Пакет 2. Будівництво нової ПС 750 кВ «Каховська».

Пакет 3. Будівництво заходу ПЛ 330 кВ Новокаховська – Островська,  двохланцюгова лінія (довжиною приблизно 27 км), в т.ч. реконструкція  ПС “Островська”, заміна пристроїв РЗА та ПА,  зв’язку  та спорудження загально-підстанційного пункту керування (ЗПК) на ПС “Новокаховська”, прокладання ВОЛЗ “Новокаховська”-“Каховська”.

Пакет 4. Будівництво заходу ПЛ 330 кВ Новокаховська – Херсонська,  двохланцюгова лінія (довжиною приблизно 16 км), в т.ч. реконструкція ПС 330 кВ «Херсонська» та прокладання ВОЛЗ “Каховська”-“Херсонська”.

Пакет 5. Проектування та будівництво нової підстанції 330 кВ «Західна» з двома заходами ПЛ 330 кВ, які з’єднують дві підстанції 330 кВ.

Тендерний процес пакетів 1-4 завершено. Тендерний процес за пакетом 5 розпочнеться в березні 2016 р. Закупівлі вищезазначених товарів і послуг будуть проводитись за результатами відкритих торгів.

Контракти, які будуть фінансуватися за рахунок кредитних коштів Банку, підпадають під дію Принципів і Правил ЄБРР щодо закупівель товарів і послуг. Торги будуть відкритими для учасників із будь-якої країни. Кошти кредиту Банку не будуть використовуватись з метою будь-яких платежів фізичним чи юридичним особам, або будь-якого імпорту товарів, якщо такі платежі чи імпорт заборонені рішенням Ради безпеки ООН, прийнятим згідно з Частиною VII Хартії ООН або відповідно до закону чи нормативного акту країни покупця.