З 1 листопада ставка 1 тарифного разряду – не менше 110% прожиткового мінімуму для працездатної особи

10 жовтня 2017 року Сторонами Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні відповідно до попередніх домовленостей за результатами переговорів внесено зміни до пункту 2.4, який викладено у наступній редакції:

„2.4. У 2017 році на підприємствах, в організаціях небюджетної сфери всіх форм власності тарифна ставка робітника І розряду встановлюється у розмірі:

– визначеному відповідною галузевою, територіальною угодою, колективним договором;

– для галузей, в яких не укладено галузеві угоди або положення укладених угод (згідно з реєстром, розміщеним на сайті Міністерства соціальної політики) не регулюють розмір тарифної ставки робітника І розряду, – на рівні, що не менше як на 10 % перевищує визначений Законом України “Про Державний бюджет України на 2017 рік” прожитковий мінімум для працездатної особи.”.

Зміни до Генеральної угоди набирають чинності 1 листопада 2017 року.

Сторони також домовились продовжити консультації та переговори щодо внесення змін до тексту Генеральної угоди з метою актуалізації її положень.

Джерело: Урядовий портал