Збільшено фінансову відповідальність суб’єктів господарювання

З 1 січня  Законом № 1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» було внесено зміни до ст. 265 Кодексу законів про працю України, а саме: збільшено фінансову відповідальність суб’єктів господарювання за:

недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні – у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення (9600 гривень);

недопущення до перевірки з питань допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, встановлений на підприємстві та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків, розмір штрафу складатиме 100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення (320000 гривень);

допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ та податків, розмір штрафної санкції складатиме 96000 гривень (тридцятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення), за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;

порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі, розмір штрафу складатиме 9600 гривень;

недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці тягне за собою штраф у розмірі 32000 гривень за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;

недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України “Про військовий обов’язок і військову службу”, “Про альтернативну (невійськову) службу”, “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, штраф складатиме 32000 гривень за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;

порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених абзацами другим – сьомим частини другої статті 265 Кодексу законів про працю України загрожує роботодавцям штрафом у розмірі 3200 гривень.

Звертаємо Вашу увагу на те, що факт накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ, організацій, відповідно до статті 188-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за недопущення до перевірки з питань додержання законодавства про працю та зайнятість, не виключає необхідність накладення фінансових санкцій на юридичну особу або фізичну особу – підприємця.

Тож, шановні роботодавці! У випадку ігнорування вказаних вимог, контролюючі органи, у межах своєї компетенції, будуть вимушені застосовувати всі заходи впливу щодо порушення законодавства з праці.

 

 Новокаховське Управлння праці та соціального захисту населення,

Територіальна державна інспекція з питань праці у Херсонській області