Земельні права. Що треба знати про садівницькі товариства

dacya150jpg

Як регулюється діяльність садівницьких товариств? З яких земельних ділянок складаються землі таких товариств? Як вони використовуються? Чи має право член садівницького товариства на приватизацію земельної ділянки? На всі ці ділянки відповідають спеціалісти Вознесенського центру вторинних юридичних послуг, що функціонує в рамках проекту«Земельні права: консультування, правозахист та яскрава просвіта».

Порядок використання та розпорядження землями садівницького товариства встановлено ст. 35 Земельного кодексу України. Відповідно до ст. 36 Конституції України громадяни України мають право на об’єднання в громадські організації, у тому числі й садівницькі товариства.

Діяльність таких товариств регулюється їх статутами, прийнятими загальними зборами членів товариств і зареєстрованих у встановленому порядку. З моменту державної реєстрації садівницькі товариства набувають статусу юридичної особи.

Землі садівницького товариства складаються із земельних ділянок, що належать (передаються) на праві власності громадянам України або ж на праві оренди громадянам України, громадянам іноземних держав та особам без громадянства в межах не більше 0,12 га кожному члену товариства, та із земель загального користування, розмір яких визначається потребами забезпечення обслуговування земельних ділянок садоводів.

Землі загального користування є власністю садівницького товариства, їх розмір визначається проектами відведення земельних ділянок та іншими землевпорядними документами, що посвідчують право власності товариства на земельну ділянку. До земель загального користування належать земельні ділянки, зайняті захисними смугами, дорогами, проїздами, будівлями, спорудами та іншими об’єктами загального користування.

Забудова території садівницького товариства (індивідуальні будинки і споруди та будівлі загального користування), розміщення доріг, проїздів, а також їх ширина здійснюється згідно із затвердженим в установленому порядку генеральним планом.

Використання земельних ділянок садівницьких товариств здійснюється відповідно до закону та статутів цих товариств (ч. 6 вищезгаданої статті Земельного кодексу). Відповідно до Земельного кодексу України члени садівницького товариства зобов’язані дотримуватися правил добросусідства. В установчих договорах та в статутах, затверджених загальними зборами садівницького товариства, можуть бути передбачені спільні заходи, у тому числі пов’язані з використанням спільних коштів (меліорація, газифікація, електрифікація, асфальтування доріг, створення штучних водойм тощо).

Ч. 1 та 5 вищезгаданої статті встановлено, що громадяни України із земель державної і комунальної власності мають право набувати безоплатно у власність або на умовах оренди земельні ділянки для ведення індивідуального садівництва або колективного садівництва. Приватизація земельної ділянки громадянином – членом садівницького товариства здійснюється без згоди на те інших членів цього товариства.

Відповідно до викладеного, якщо земельна ділянка розташована в межах садівницького товариства, то передача земельної ділянки у власність члену садівницького товариства здійснюється із земель садівницького товариства, а не із земель резервного фонду. Оскільки попередньо за рішенням відповідної ради або райдержадміністрації на підставі проекту відведення ці землі надані для ведення колективного садівництва юридичній особі – садівницькому товариству. У разі розташування земельної ділянки поза межами садівницького товариства приватизація земельної ділянки громадянином – не членом товариства здійснюється із земель державної або комунальної власності для ведення індивідуального садівництва в порядку, встановленому ст. 118 Земельного кодексу України.

Джерело: Політична Херсонщина