Зміни у пенсійному забезпеченні з 1 січня 2016 року

пенсії

У 2016 році соціальну сферу країни чекає низка нововведень та змін.

З 1.01.2016 набрали чинності закони України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” від 25.12.2015 №928-VIII, “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році” від 24.12.2015 №909 -VIII, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” від 24.12.2015 №911-VIII, якими врегульовано питання пенсійного забезпечення у 2016 році.

Законом України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” передбачено підвищення мінімальних соціальних стандартів двічі на рік: у травні та в грудні.

 1. Розміри мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму на 2016 рік

Мінімальна заробітна плата з 1 січня складатиме 1378 гривень, з 1 травня – 1450 гривень, з 1 грудня – 1550 гривень.

Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць з 1 січня – 1330 гривень, з 1 травня – 1399 гривень, з 1 грудня – 1496 гривень, а для осіб, які втратили працездатність: з 1 січня – 1074 гривні, з 1 травня – 1130 гривень, з 1 грудня – 1208 гривень.

Тож, з травня та з грудня поточного року із розрахунку прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність, будуть проведені перерахунки мінімальних пенсій, надбавок та підвищень.

Із прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць будуть перераховані надбавки донорам.

До законодавчих змін доплата до нового прожиткового мінімуму не буде встановлена:

– особам, які не мають повного страхового стажу та які не належать до інвалідів та одержувачів пенсій по втраті годувальника. Нагадаємо, що тривалість повного страхового стажу для розрахунку мінімальної пенсії визначена статтею 28 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” та залежить від часу призначення пенсії. Для осіб, що вийшли на пенсію до 01.10.2011 – 25 років (чоловіки) та 20 років (жінки). Для осіб, що вийшли на пенсію, або пенсії яких перераховано з урахуванням стажу та заробітку після 01.10.2011 – 35 років (чоловіки) та 30 років (жінки).

– жінкам, які скористалися правом дострокового виходу на пенсію (в 55 років) відповідно до пункту 7-2 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, та розмір пенсії яких після зменшення на певний відсоток за достроковий вихід становитиме менше 949,00 грн.. Таким жінкам надаватиметься щомісячна державна адресна допомога у сумі, що не вистачає до 949,00 грн..

 1. Змінено межу оподаткування пенсійних виплат, визначено одну ставку податку на доходи фізичних осіб (15 %). Протягом 2016 року податок на доходи фізичних осіб та військовий збір буде справлятися із суми, що перевищує 4134 грн.. (три розміри мінімальної заробітної плати станом на 01 січня звітного податкового року).

Ставка податку на доходи фізичних осіб: 15%, ставка військового збору – 1,5%.

Тож, пенсія в розмірі до 4134,00 грн. на місяць не оподатковується, та частина пенсії, що перевищує 4134 грн. оподатковується за ставкою 15 %. Також із суми пенсії, що перевищує 4134 грн. справляється військовий збір 1,5 %.

Не підлягають оподаткуванню пенсії, призначені учасникам бойових дій у період Другої світової війни, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців).

 1. Встановлено пенсійний вік особам, які звертаються за призначенням пенсії за вислугу років згідно із п. “а” ст. 54, п. “е”, “ж” ст. 55 Закону України “Про пенсійне забезпечення”. Окрім необхідного спеціального стажу, однією з основних умов призначення пенсії за вислугу років працівникам освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення, артистам, працівникам льотного і льотно-випробного складу відтепер буде досягнення відповідного віку.

При цьому, ті особи, в яких є спеціальний стаж роботи на 1.04.2015 – 25 років або на 1.01.2016 – 25 років 6 місяців, мають право на призначення пенсії за вислугу років при зверненні в будь-який час, незалежно від віку.

 1. Продовження на 2016 рік особливого порядку виплати пенсій працюючим пенсіонерам. У період роботи пенсіонера виплачується пенсія у розмірі 85%, але не менше 150% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (1074,00 грн. x 150% = 1611,00 грн.).
 2. Продовження на 2016 рік особливого порядку виплати пенсій пенсіонерам, які працюють на “спеціальних посадах”. Пенсії, призначені відповідно до законодавства України, у період роботи на посадах, які дають право на призначення пенсій в порядку та на умовах, передбачених законами України “Про державну службу”, “Про прокуратуру”, “Про судоустрій та статус суддів”, не виплачуються. Одержувачам пенсій за Законом України “Про наукову та науково-технічну діяльність” на час роботи на спецпосадах пенсії виплачуються відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

У період роботи на інших посадах пенсії, призначені відповідно до спецзаконів виплачуються в розмірі 85% призначеного розміру, але не менше 150% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (1611,00 грн.).

 1. Продовження на 2016 рік тимчасового обмеження виплати наукових пенсій працюючим пенсіонерам. Працюючим науковцям, яким наукова пенсія призначена до 1.10.2011 і тим, які працюють на інших посадах – на час роботи пенсія виплачується в розмірі 85% наукової пенсії. Тим, яким наукова пенсія призначена після 1.10.2011 – в розмірі 85% пенсії, обчисленій на загальних підставах відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування Після обмеження пенсії, її розмір не може бути меншим за 150 % прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність (1611,00 грн.).

Важливо! При цьому, будь-які виплатні обмеження (особливий порядок виплати) не стосуються працюючих інвалідів I та II групи, інвалідів війни III групи, учасників бойових дій, членів сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, осіб, які проходять військову службу або перебувають на посадах в силових відомствах або беруть участь в антитерористичній операції (незалежно від виду пенсії та закону, за яким призначена пенсія).

В законодавстві введено нову норму, відповідно до якої пенсії, призначені відповідно до законів України “Про державну службу”, “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб” ветеранам військової служби, які працюють на посадах та на умовах, передбачених законами України “Про державну службу”, “Про прокуратуру”, “Про судоустрій і статус суддів”, виплачуються в особливий період незалежно від факту роботи. Належність до ветеранів військової служби підтверджується відповідним посвідченням. Тому зазначеним категоріям осіб для підтвердження статусу слід звернутися до органів Пенсійного Фонду із заявою та відповідним посвідченням “Ветеран військової служби”.

Максимальний розмір пенсії/щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати 10740 гривень (для новопризначених пенсій).

Індексація грошових доходів населення проводиться в разі, коли величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, який установлюється в розмірі 103 відсотка (зміни внесено до статті 4 Закону України “Про індексацію грошових доходів населення”).

 1. Для обчислення пенсії враховується заробітна плата лише за даними персоніфікованого обліку (стаття 40 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування).

 З 1.01.2016 заробіток для обчислення пенсії враховують за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, починаючи з липня 2000 року.

Виняток: якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців, для обчислення пенсії також враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 2000 року незалежно від перерв.

Для цього особа має подати довідку підприємства (правонаступника) чи архівної установи. Цей заробіток має бути підтверджений первинними документами.

 1. З 1.01.2016 при визначенні права на пенсію по ІІ групі інвалідності необхідний стаж визначається за схемою, визначеною абзацами 13-27 частини першої статті 32 Закону. України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” До 1.01.2016 інвалідам ІІ групи страховий стаж визначався як для інвалідів І групи.
 2. З 13 січня набрали чинності зміни до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб». Встановлено, що дія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи є безстроковою та скасована необхідність її реєстрації в міграційній службі, при цьому залишається обов’язок внутрішньо переміщеної особи повідомляти органи соціального захисту населення про зміну місця проживання.
 3. З 1 січня 2016р. платники, віднесені до четвертої групи платників єдиного податку, а саме, сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75%, звільняються від відшкодування Пенсійному фонду України фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах. (зміни до Закону України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування”, внесені Законом України від 12.11.2015 №802-VIIІ).
 4. Зменшено розмір єдиного внеску для всіх категорій платників до 22% (раніше розмір єдиного внеску для роботодавців залежав від класів професійного ризику виробництва, до яких віднесено платників єдиного внеску, з урахуванням видів їх економічної діяльності, та коливався від 36,76% до 49,7%, для підприємців за себе – 34,7%).

Скасовано утримання єдиного соціального внеску із заробітної плати найманих працівників (раніше було від 2% до 6,1% в залежності від виду виплати та категорії застрахованої особи).

Збільшено розмір максимальної величини бази нарахування єдиного внеску – максимальної суми доходу застрахованої особи на місяць до 25 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом, на яку нараховується єдиний внесок (раніше було 17 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб).

З 1 січня 2016 року не передбачено застосування понижуючого коефіцієнту при нарахуванні єдиного соціального внеску на фонд оплати праці найманих працівників.